کاردرمانی تبسم
کاردرمانی تبسم
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی و شناختی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، نوروفیدبک
قم، بلوارامین
کاردرمانی و گفتاردرمانی باران
کاردرمانی و گفتاردرمانی باران
زمینه‌های کاری: مجهز به نرم افزار تست IVA2 برای ارزیابی توجه، کاردرمانی جسمی حرکتی، نوروفیدبک، کاردرمانی اختلالات پردازش و یکپارچگی حسی، مجهز به اتاق حسی
قم، خیابان کیوانفر
زهرا کریمی
زهرا کریمی
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری و شناختی، کودکان استثنایی(اوتیسم، سندروم داون و...)، کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی جسمی
قم، میدان رسالت
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
زمینه‌های کاری: ضایعات نخاعی، اختلالات شناختی، اختلالات توجه و بیش فعالی، اختلالات تعادلی، سکته مغزی
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
زمینه‌های کاری: اختلالات شناختی، اختلالات توجه و بیش فعالی، اختلالات تعادلی، اختلالات مخچه ای) و همچنین کاردرمانی ذهنی ( سندروم داون، اتیسم
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
زمینه‌های کاری: TBI، اختلالات تعادلی، ضایعات نخاعی، اختلالات حافظه و یادگیری، اختلالات متابولیک)
قم، بلوار جمهوری
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger