گفتاردرمانی مهر
گفتاردرمانی مهر
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: تاخیر در رشد گفتار و زبان، شکاف کام و لب، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، مشکلات تولید گفتار، درمان لکنت
فیروزآباد، خیابان امام خمینی شمالی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger