گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده
گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده
گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، لکنت، گفتاردرمانی آنلاین، بیش فعالی، شکاف کام و لب
تهران، پیروزی
لکنت تهران
لکنت تهران
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، گفتاردرمانی تخصصی لکنت، گفتاردرمانی آنلاین، درمان لکنت آنلاین
تهران، همه مناطق
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیرکبیر
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیرکبیر
زمینه‌های کاری: SI، یکپارچگی حسی، برگزاری جلسات آماده سازی کودکان برای ورود به مدرسه، رفتاردرمانی، بازی درمانی
تهران، -
معصومه نژدحمیدی
معصومه نژدحمیدی
گفتاردرمانی آنلاین، گفتاردرمانی در منزل
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، اختلالات یادگیری، گفتاردرمانی آنلاین، اتیسم، گفتاردرمانی شهرری
تهران، شهرری
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger