کاردرمانی رهگشا
کاردرمانی رهگشا
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی کودک و بزرگسال، گروه درمانی، گفتاردرمانی، ماساژ درمانی، لباس فضایی
اصفهان، خیابان کاوه
کاردرمانی آتیه
کاردرمانی آتیه
زمینه‌های کاری: مجهز به اتاق تاریک و اتاق حسی، نقص توجه و تمرکز، کاردرمانی ذهنی، درمان اختلالات طیف اتیسم، بیش فعالی
اصفهان، کنارگذر اتوبان میرزا کوچک خان
کاردرمانی و گفتاردرمانی آوین
کاردرمانی و گفتاردرمانی آوین
مدیر کلینیک: الیاس منفرد
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، بازی درمانی، تربیت شنیداری، گروه درمانی، اختلالات بلع
اصفهان، میدان جمهوری
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا
کاردرمانی و توانبخشی توانا در اصفهان
زمینه‌های کاری: نوروفیدبک پیشرفته، توانمندسازی عصبی، اتیسم، آموزشی_شناختی، درمان لکنت
اصفهان، خیابان میرزاطاهر غربی
کاردرمانی، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اتاق تاریک، بازی درمانی، کاردرمانی درکی حرکتی، یکپارچگی حسی، اختلال یادگیری
اصفهان، خیابان وحید میانی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger