مرکز رادیولوژی و سیتی اسکن تخصصی فک و دهان و صورت دکتر آزاده ترک زاده
مرکز رادیولوژی و سیتی اسکن تخصصی فک و دهان و صورت دکتر آزاده ترک زاده
زمینه‌های کاری: گرافی داخل دهانی دیجیتال، سینوس، گرافی پانورکس، گرافی تک دندان، گرافی سی تی اسکن فک و صورت (شامل دندان
خمینی شهر، خیابان بوعلی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger