دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، کولپوسکوپی
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر ناهید بی همتا
دکتر ناهید بی همتا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، زایمان سزارین، تعیین جنسیت، تزریق ژل به لابیا ماژور، هیسترکتومی
تبریز، تقاطع طالقانی با 17 شهریور جدید
دکتر معصومه دوپور
دکتر معصومه دوپور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: ناباروری، ivf، هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، تعیین جنسیت، سرطان های زنان، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن
تبریز، -
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، سرطان های زنان، زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، تعیین جنسیت
تبریز، -
دکتر سیروس بایبوردی
دکتر سیروس بایبوردی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، جراحی زیبایی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، جوانسازی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
تبریز، چهارراه هفده شهریور
دکتر زنان تبریز
دکتر زنان تبریز
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن
تبریز، -
دکتر فریبا حضرتی
دکتر فریبا حضرتی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تزریق چربی به واژن، زایمان بدون درد، سرطان های زنان، هیسترکتومی
تبریز، -
دکتر مستانه وثوق طهرانی
دکتر مستانه وثوق طهرانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، جوانسازی واژن، تعیین جنسیت، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر فاطمه صغرا زمانی
دکتر فاطمه صغرا زمانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان عفونت زنان، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، پرینورافی
تبریز
دکتر غلامحسین سپهری
دکتر غلامحسین سپهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های دوران بارداری، درمان پولیپ رحم، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر فاطمه طباطبایی
دکتر فاطمه طباطبایی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، پرینورافی، درمان بیماری های رحم، درمان خونریزی رحم، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر فاطمه عباسعلی زاده خیابان
دکتر فاطمه عباسعلی زاده خیابان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، مراقبت های دوران بارداری، پرینورافی، درمان بیماری های رحم، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر فاطمه نظری خانمیری
دکتر فاطمه نظری خانمیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان زگیل تناسلی، کولپوسکوپی، درمان بیماری های تخمدان، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر فراهم انوری آذر
دکتر فراهم انوری آذر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن
تبریز
دکتر فرح جدیان
دکتر فرح جدیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان بیماری های تخمدان، درمان خشکی واژن، درمان کیست تخمدان، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر فرح ناز ریحانی فر
دکتر فرح ناز ریحانی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر فرحناز فغفوری
دکتر فرحناز فغفوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، پی آرپی واژن، جراحی زیبایی زنان، جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر فرناز منتظری
دکتر فرناز منتظری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، تعیین جنسیت، درمان کیست تخمدان، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر فریبا اناری
دکتر فریبا اناری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، تعیین جنسیت، جراحی رحم، درمان بیماری های رحم، درمان نازایی
تبریز
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، هودکتومی، تنگ کردن واژن، پرینورافی
تبریز
دکتر فریبا ظفربخش
دکتر فریبا ظفربخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، کولپوسکوپی، هودکتومی، درمان پولیپ رحم، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر فریبا فضیل
دکتر فریبا فضیل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان بیماری های تخمدان، درمان پولیپ رحم، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر فریده رمزی
دکتر فریده رمزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان نازایی، درمان کیست تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر فریدون قمری
دکتر فریدون قمری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان نازایی، درمان خونریزی رحم، تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان خشکی واژن، کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن، درمان خونریزی رحم
تبریز
دکتر فیروز طاهری
دکتر فیروز طاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر قاسم امیری بستان آباد
دکتر قاسم امیری بستان آباد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، پی آرپی واژن، لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر کبری حمدی
دکتر کبری حمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان عفونت زنان، درمان خونریزی رحم، مراقبت های دوران بارداری، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر کبری محمدی
دکتر کبری محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان پولیپ رحم، درمان کیست تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، پرینورافی
تبریز
دکتر کلارا طایفه منظمی
دکتر کلارا طایفه منظمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، جوانسازی واژن، تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر لیدا حیدری
دکتر لیدا حیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان میوم رحم، تعیین جنسیت، پرینورافی، جراحی رحم
تبریز
دکتر لیلا بگلر
دکتر لیلا بگلر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی رحم، پی آرپی واژن، درمان نازایی
تبریز
دکتر لیلا حامد
دکتر لیلا حامد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن، جراحی تخمدان، هودکتومی، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر لیلا خرمی فر
دکتر لیلا خرمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر لیلا شب آهنگ
دکتر لیلا شب آهنگ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان نازایی، درمان بیماری های تخمدان، تنگ کردن واژن، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر لیلی شکورشهابی
دکتر لیلی شکورشهابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان کیست تخمدان
تبریز
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان عفونت زنان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر محمد علی صراطی نوری
دکتر محمد علی صراطی نوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان زگیل تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، درمان کیست تخمدان، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان میوم رحم، درمان بیماری های تخمدان، درمان خونریزی رحم، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر محمدتقی اونچی
دکتر محمدتقی اونچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، پی آرپی واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر محمدتقی حمیدیه
دکتر محمدتقی حمیدیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان عفونت زنان، تعیین جنسیت، درمان نازایی، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان عفونت زنان، جراحی رحم، هودکتومی، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر محمدعلی مزیدی
دکتر محمدعلی مزیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، جوانسازی واژن، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر محمود هاشمی اقدم
دکتر محمود هاشمی اقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر مرجان امینی
دکتر مرجان امینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، هودکتومی، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های رحم، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، هودکتومی، درمان خشکی واژن، جراحی رحم، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر نسرین بدرانلوئی
دکتر نسرین بدرانلوئی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان زگیل تناسلی، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های رحم، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر نسترن زارع پورنصیری
دکتر نسترن زارع پورنصیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، عمل جراحی زنان، پی آرپی واژن، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر نسترن کیوانچهر
دکتر نسترن کیوانچهر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، لابیاپلاستی، پرینورافی، کولپوسکوپی، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر ندا رضازاده
دکتر ندا رضازاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان میوم رحم، درمان هرپس تناسلی، درمان عفونت زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger