گفتاردرمانی و کاردرمانی بهار
گفتاردرمانی و کاردرمانی بهار
گفتاردرمانی، کاردرمانی، اتاق تاریک، بازی درمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات هماهنگی رشدی، شکستگی های اندام ها، کم توانی ذهنی، ماساژ درمانی، عقب ماندگی ذهنی
کرج، سه راه گوهردشت
گفتاردرمانی درسا ملائیان
گفتاردرمانی درسا ملائیان
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، مشکلات تولید گفتار، کم شنوایی، شکاف کام و لب، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
کرج، سه راه گوهردشت
کاردرمانی و گفتاردرمانی امیدفردا
کاردرمانی و گفتاردرمانی امیدفردا
کاردرمانی و گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، فلج مغزی، کم توانی ذهنی، آفازی، اتیسم
کرج، طالقانی جنوبی
گفتاردرمانی کرج
گفتاردرمانی کرج
گفتاردرمانگر ـ آسیب شناس گفتار و زبان و اختلالات بلع
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، مشکلات تولید گفتار، اتیسم، اختلالات صوت
کرج، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger