گفتاردرمانی رضا نانواباشی
گفتاردرمانی رضا نانواباشی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، آفازی، درمان لکنت، مشکلات تولید گفتار، اختلالات صوت
نیشابور، خیابان عطار
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger