گفتاردرمانی گویان
گفتاردرمانی گویان
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، مشکلات توجه و تمرکز، بیش فعالی، اختلالات بلع، درمان لکنت
مشهد، بلوارصارمی
زهرا افروز
زهرا افروز
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: مشکلات ناشی از کم توانی ذهنی، بیش فعالی، اختلالات ناشی از فلج مغزی، آفازی، لکنت
مشهد، بابانظر16
پرویز شجاعی
پرویز شجاعی
آسیب شناس گفتار و زبان ( گفتاردرمانگر)
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، شکاف کام و لب، بیش فعالی، مشکلات تلفظ، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
مشهد، مقابل بیمارستان امام رضا
سهیلا هجرتی
سهیلا هجرتی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات صوت، مشکلات تولید گفتار، اتیسم، اختلالات یادگیری
مشهد، -
گفتاردرمانی ایرانیان
گفتاردرمانی ایرانیان
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، شکاف کام و لب، آفازی، اتیسم، اختلالات صوت
مشهد
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger