گفتاردرمانی ملیحه شجری
گفتاردرمانی ملیحه شجری
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اتیسم، بیش فعالی
بیرجند، خیابان طالقانی
بیرجند -
بیرجند -
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلالات بلع، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات یادگیری، اختلالات صوت
بیرجند، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger