گفتاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مرکزی کرج
گفتاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مرکزی کرج
گفتاردرمانی، شنوایی شناسی، تجویز سمعک
زمینه‌های کاری: سکته، تجویز سمعک، مشکلات تلفظ، درمان و توانبخشی اختلات گفتاروزبان، الکتروفیزیولوژی شنوایی
کرج، بین طالقانی و شهدا
گفتاردرمانی درسا ملائیان
گفتاردرمانی درسا ملائیان
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات بلع، شکاف کام و لب، اختلالات یادگیری، درمان لکنت
کرج، سه راه گوهردشت
گفتاردرمانی، کاردرمانی و خدمات روانشناختی مهرآریا
گفتاردرمانی، کاردرمانی و خدمات روانشناختی مهرآریا
زمینه‌های کاری: زوج درمانی، آموزش ذهنی ویژه کودکان با نیازهای خاص، اختلالات یادگیری کودک و بزرگسال، تست هوش، کودکان دارای کم‌توانی ذهنی و سندرم داون
کرج، بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی
شنوایی شناسی و سمعک مهرگان
شنوایی شناسی و سمعک مهرگان
زمینه‌های کاری: کم‌شنوایی، تعادل، ارزیابی شنوایی بزرگسالان، باطری سمعک، قالب ضد آب و ضد صوت سمعک
کرج، چهارراه طالقانی
کاردرمانی و گفتاردرمانی امیدفردا
کاردرمانی و گفتاردرمانی امیدفردا
کاردرمانی و گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، ارائه خدمات کاردرمانی در منزل، بیش فعالی، مشکلات تولید گفتار، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
کرج، طالقانی جنوبی
فاطمه خراسانی
فاطمه خراسانی
گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: گفتار فلجی، کم توانی ذهنی، شکاف کام و لب، آفازی (زبان پریشی)، یادگیری
کرج، گفتاردرمانی آنلاین برای همه مناطق
گفتاردرمانی و کاردرمانی کرج
گفتاردرمانی و کاردرمانی کرج
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، کاردرمانی ذهنی، شکاف کام و لب، اختلالات صوت، کاردرمانی جسمی
کرج، -
گفتاردرمانی کرج
گفتاردرمانی کرج
گفتاردرمانگر ـ آسیب شناس گفتار و زبان و اختلالات بلع
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، اختلالات خواندن و نوشتن، کم شنوایی، ارائه خدمات در منزل، اختلالات بلع و ضعف عضلات دهانی (مکیدن جویدن ابریزش دهانی)
کرج، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger