گفتاردرمانی معصومه میرنژاد
گفتاردرمانی معصومه میرنژاد
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب و لکنت و درمان اختلالات یادگیری، تلفظی و تولیدی، درمان تخصصی اختلالات گفتار و زبان کودکان ناشی از طیف اوتیسم، کم شنوایی، کم توانی ذهنی
مشهد، احمدآباد
زهرا افروز
زهرا افروز
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: لکنت، اتیسم، اختلالات صوت، آفازی، کم شنوایی
مشهد، بابانظر16
میلاد کریمی
میلاد کریمی
ارزیابی، درمان و مشاوره اختلالات گفتار، زبان و بلع کودکان و بزرگسالان
زمینه‌های کاری: کلاترینگ، لکنت، اختلالات گفتاری به علت بیماری های نورولوژیکی(پارکینسون، آپراکسی)، اختلالات گفتاری بعد آسیب مغزی(آفازی
مشهد، خیابان کوهسنگی
گفتاردرمانی مشهد
گفتاردرمانی مشهد
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: لکنت، کلاترینگ، اختلال یادگیری، اتیسم، شکاف کام
مشهد، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger