کلینیک دندان پزشکی درسا
کلینیک دندان پزشکی درسا
انجام کلیه خدمات عمومی و تخصصی دندانپزشکی
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، پروتز دندان، ترمیم دندان، درمان ریشه، عصب کشی دندان
شاهین شهر، خیابان مخابرات
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger