زهرا خرم نظری
زهرا خرم نظری
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات یادگیری، کم شنوایی، شکاف کام و لب، درمان لکنت
اهواز، کیانپارس خیابان 2 شرقی رو بروی مجتمع اداری تشریفات مجتمع توبا
کاردرمانی اعتماد
کاردرمانی اعتماد
زمینه‌های کاری: اختلالات تعادلی، توانبخشی تخصصی دست و شانه ( آسیب های عصب و تاندون و عضله، توانبخشی تخصصی لنف ادم ( تورم لنفاوی)، اختلالات ذهنی، روماتیسم
اهواز، کیانپارس
کاردرمانی تک پور
کاردرمانی تک پور
زمینه‌های کاری: سنجش کودکان، تست حسی، تاخیر رشدی و حرکتی، درمان مغز، بیماریهای متابولیکی
اهواز، پادادشهر
کاردرمانی ستیا
کاردرمانی ستیا
زمینه‌های کاری: ***، اسپینابیفیدا، اختلالات مخچه ای، ریاضی، بیماری های روماتیسمی
اهواز، گلستان
گفتاردرمانی و کاردرمانی صدای امید
گفتاردرمانی و کاردرمانی صدای امید
زمینه‌های کاری: تاخیر گفتار، اتیسم، خدمات کاردرمانی شامل: کاردرمانی ذهنی کودکان در عقب ماندگی ذهنی، اختلال صوت، کم شنوایی
اهواز، نادری
کاردرمانی تلاش
کاردرمانی تلاش
زمینه‌های کاری: ام اس، تاخیر حرکتی سی پی، اختلالات رشدی کودکان، قطع عصب)، اختلالات نوشتن
اهواز
کاردرمانی ذهن زیبا
کاردرمانی ذهن زیبا
زمینه‌های کاری: کاردرمانی کودکان و بزرگسالان در حیطه های جسمی، ارتوپدی، اختلالات یادگیری، ذهنی، مشکلات حسی حرکتی
اهواز، کیانپارس
کاردرمانی اهواز
کاردرمانی اهواز
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی کودکان و بزرگسالان، تست هوش، SI، کاردرمانی ذهنی، اتاق تاریک
اهواز، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger