مهدیه سادات متولیان (محله کرمان)
مهدیه سادات متولیان (محله کرمان)
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: مهارت های پیش از دبستان، سنجش ورودی دبستان، درمان نقص توجه و تمرکز، اتیسم، کم توانی ذهنی
تهران، مجیدیه جنوبی
مهدیه سادات متولیان (مجیدیه جنوبی)
مهدیه سادات متولیان (مجیدیه جنوبی)
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان بیش فعالی، درمان نقص توجه و تمرکز، مهارت های پیش از دبستان، تقویت هوش و استعداد، کاردرمانی ذهنی آموزشی شناختی
تهران، مجیدیه جنوبی
مهدیه سادات متولیان
مهدیه سادات متولیان
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: رفتاردرمانی، کاردرمانی ذهنی _آموزشی_شناختی، مشکلات رفتاری، کم توانی ذهنی، تقویت هوش و استعداد
تهران، مجیدیه جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: نقص توجه و بیش فعالی، کاردرمانی، ماساژدرمانی، حافظه، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، کاردرمانی کودکان، توانبخشی شمس آباد، ماساژدرمانی، آفازی
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: آموزش مفاهیم شناختی، توانبخشی مجیدیه شمالی، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، کم شنوایی، نقص توجه و بیش فعالی
میدان ملت، شمس آباد
دکتر طلیعه شیخ فندرسکی
دکتر طلیعه شیخ فندرسکی
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: انواع حافظه و عملکردهای اجرایی)، اختلالات یادگیری، بهبود عملکرد های شناختی ( توجه، تحمل کاری، حافظه و ادراک دیداری و شنیداری
تهران، منطقه پاسداران
مرکز درمانی اردیبهشت
مرکز درمانی اردیبهشت
گفتاردرمانی، کاردرمانی، رفتاردرمانی، شنوایی شناسی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، کاردرمانی حسی حرکتی، گفتاردرمانی، بدشنوایی و پردازش شنیداری، رفتاردرمانی
تهران، خیابان بنی هاشم
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، شنوایی سنجی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلال یادگیری، شکاف کام و لب
تهران، شهرری
مشاوره ی روانشناسی تخصصی کودک و بزرگسال
مشاوره ی روانشناسی تخصصی کودک و بزرگسال
زمینه‌های کاری: مشاوره ی ازدواج و طلاق، تست شخصیت، توسعه ی فردی، مشاوره ی شناختی و ذهنی، تست هوش
تهران، پیروزی
توانبخشی و مشاوره افروز
توانبخشی و مشاوره افروز
کاردرمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی
زمینه‌های کاری: آفازی، اختلال یادگیری ریاضی، اختلال در خواندن و نوشتن، اختلالات یادگیری، شکاف کام و لب
تهران، نازی آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی روشا
گفتاردرمانی و کاردرمانی روشا
زمینه‌های کاری: تاخیر کلامی)، ذهنی_شناختی، اختلال یادگیری، گفتاردرمانی، ادراکی_حرکتی
تهران، خیابان آزادی
توانبخشی خازنی ( مهرآباد )
توانبخشی خازنی ( مهرآباد )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، کاردرمانی دست، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، درمان لکنت
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( امام زاده حسن )
توانبخشی خازنی ( امام زاده حسن )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، کم شنوایی، گفتاردرمانی، آفازی، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( فلاح )
توانبخشی خازنی ( فلاح )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، بازی درمانی، مشکلات توجه و تمرکز، ماساژدرمانی مخصوص کودکان و بزرگسالان، اتیسم
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( شهرک ولیعصر )
توانبخشی خازنی ( شهرک ولیعصر )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، گفتاردرمانی، کاردرمانی جسمی، اختلالات یادگیری، درمان لکنت
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( تهرانسر )
توانبخشی خازنی ( تهرانسر )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، کاردرمانی جسمی، اختلالات یادگیری، درمان لکنت، آفازی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی
توانبخشی خازنی
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات یادگیری، گفتاردرمانی، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، کم شنوایی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( یافت آباد )
توانبخشی خازنی ( یافت آباد )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات رفتاری، بازی درمانی، مشکلات توجه و تمرکز، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، کاردرمانی ذهنی
تهران، یافت آباد
توانبخشی حس خوب
توانبخشی حس خوب
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی یکپارچگی حسی، بیش فعالی و نقص توجه تمرکزADHD، تاخیر کلام)، لکنت، گفتاردرمانی
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( شهرک غرب )
توانبخشی حس خوب ( شهرک غرب )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیریLD، گروه درمانی، کاردرمانی جسمی، لکنت، اتاق تاریک
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( ستارخان )
توانبخشی حس خوب ( ستارخان )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تاخیر کلام)، بازی درمانی، گروه درمانی، کلینیک تخصصی توانبخشی اختلالات تکاملی کودکان ( اوتیسم، اتاق تاریک
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( پونک )
توانبخشی حس خوب ( پونک )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: گروه درمانی، کاردرمانی جسمی، تاخیر کلام)، گفتاردرمانی، اتاق تاریک
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( مرزداران )
توانبخشی حس خوب ( مرزداران )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، کاردرمانی ادراکی حرکتی، اتاق تاریک، بیش فعالی و نقص توجه تمرکزADHD، اختلال یادگیریLD
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( صادقیه )
توانبخشی حس خوب ( صادقیه )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: لکنت، کلینیک تخصصی توانبخشی اختلالات تکاملی کودکان ( اوتیسم، گفتاردرمانی، بازی درمانی، کاردرمانی یکپارچگی حسی
تهران، مرزداران
کلینیک توانبخشی مسیحا
کلینیک توانبخشی مسیحا
زمینه‌های کاری: نقص توجه، اختلالات طیف اتیسم، تاخیر رشدی و شناختی، بیش فعالی، استعدادیابی
تهران، نارمک
کلینیک توانبخشی مسیحا(هفت حوض)
کلینیک توانبخشی مسیحا(هفت حوض)
زمینه‌های کاری: تست های هوش، استعدادیابی، کاردرمانی جسمی، مشکلات حسی، مشکلات ارتوپدیک و نورولوژیکال
تهران، نارمک
کلینیک توانبخشی مسیحا(نارمک)
کلینیک توانبخشی مسیحا(نارمک)
زمینه‌های کاری: تاخیر رشدی و شناختی، مشکلات حسی، تاخیر کلامی، لکنت، اختلالات یادگیری
تهران، نارمک
کلینیک توانبخشی مسیحا(چهارراه تلفنخانه)
کلینیک توانبخشی مسیحا(چهارراه تلفنخانه)
زمینه‌های کاری: اختلالات طیف اتیسم، کاردرمانی جسمی، مشکلات حسی، تاخیر رشدی و شناختی، تست های هوش
تهران، نارمک
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: تمرکز، بیش فعالی، دیستروفی عضلانی، کم شنوایی، تاخیرحرکتی
مجیدیه، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی زهرا نصیری پور
گفتاردرمانی و کاردرمانی زهرا نصیری پور
زمینه‌های کاری: از پوشک گرفتن کودک، اختلالات یادگیری، لجبازی در کودکان، صافی کف پا، انواع سندروم ها
تهران، شهران شمالی
گفتاردرمانی و کاردرمانی محیا
گفتاردرمانی و کاردرمانی محیا
خدمات بصورت حضوری در کلینیک و بصورت آنلاین ارائه می شود
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی کودکان با مشکلات مادرزادی و تاخیری، رفتاردرمانی کودکان، کار گروه ویژه کودکان با اختلالات نافذ رشد اعم از اتیسم، آموزش کودکان جهت آمادگی ورود به مدرسه، تست آی کیو
تهران، پاسداران
دکتر میثم محمدی
دکتر میثم محمدی
کاردرمانگر و دکترای تخصصی علوم اعصاب
زمینه‌های کاری: توانبخشی اوتیسم، کاردرمانی درکی- حرکتی، توانبخشی عملکردهای اجرایی، توانبخشی شناختی
تهران، پونک
گفتاردرمانی و کاردرمانی رستا
گفتاردرمانی و کاردرمانی رستا
زمینه‌های کاری: شکاف کام، اختلالات رفتاری از جمله پرخاشگری و ناخن جویدن، اختلال پردازش حسی، زگیل، تست هوش
تهران، فلکه دوم صادقیه
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
زمینه‌های کاری: شناختی، تورم، ارتروپلاستی، اولین کلینیک کاردرمانی در تهران، کلینیک دست
تهران، -
گفتاردرمانی تهران
گفتاردرمانی تهران
زمینه‌های کاری: آفازی، بازی درمانی، افزایش توانمندی های شناختی(حافظه، اختلالات بلع، بیش فعالی
تهران، -
کمال بنی اسدی
کمال بنی اسدی
کاردرمانگر و ‌ارگوتراپیست
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، سندروم داون، نقص توجه و‌تمرکز، اتاق تاریک، بازی درمانی
تهران، -
محمد غفاری خان
محمد غفاری خان
آسیب شناسی زنده (پاتوبیولوژی)
زمینه‌های کاری: کارشناس ارشد روان درمانگر، شناختی رفتاری
تهران، خیابان ولیعصر
دکتر مرتضی نوربخش
دکتر مرتضی نوربخش
متخصص: روانشناسی
زمینه‌های کاری: دوره‌های آموزش عمومی زوجین، مشاوره خانواده، گروه درمانی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی، آموزش درمانی کودکان با اختلالات یادگیری
تهران، آریاشهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی آوادیس
گفتاردرمانی و کاردرمانی آوادیس
زمینه‌های کاری: کنترل و کاهش سرع رشد بیماری های پیش رونده عصبی مانند پارکینسون آلزایمر و ALS و MS، درمان اختلالات یادگیری(خواندن و نوشتن)، بازی درمانی، مشاوره کودک و نوجوان، تقویت توجه و تمرکز
تهران، میدان توحید
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger