گفتاردرمانی و کاردرمانی رویش تبریز
گفتاردرمانی و کاردرمانی رویش تبریز
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، کاردرمانی ذهنی، اختلالات ارتوپدی، آفازی، درمان لکنت
تبریز، خیابان آزادی
گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام
گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام
گفتاردرمانی، کاردرمانی، روانشناسی، مشاوره سنجش تحصیلی و نوروفیدبک
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، آفازی، بیش فعالی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی
تبریز، خیابان امام خمینی
کاردرمانی رسا
کاردرمانی رسا
کاردرمانی کودکان
زمینه‌های کاری: اختلالات رشدی و اوتیسم، بیش فعالی و کم توجهی، جراحت و آسیب عصب و عضله، سندروم داون، مشکلات کم توانی ذهنی
تبریز، پاستور جدید
گفتاردرمانی و کاردرمانی یارا
گفتاردرمانی و کاردرمانی یارا
زمینه‌های کاری: تاخیر در گفتار و زبان، فیزیوتراپی، مشکلات تلفظ، مشکلات توجه و بیش فعالی، کاردرمانی ذهنی و کاردرمانی جسمی
تبریز
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger