کاردرمانی اعتماد
کاردرمانی اعتماد
زمینه‌های کاری: اختلالات تعادلی، توانبخشی تخصصی دست و شانه ( آسیب های عصب و تاندون و عضله، توانبخشی تخصصی لنف ادم ( تورم لنفاوی)، اختلالات ذهنی، روماتیسم
اهواز، کیانپارس
کاردرمانی ستیا
کاردرمانی ستیا
زمینه‌های کاری: ***، اسپینابیفیدا، اختلالات مخچه ای، ریاضی، بیماری های روماتیسمی
اهواز، گلستان
کاردرمانی ذهن زیبا
کاردرمانی ذهن زیبا
زمینه‌های کاری: کاردرمانی کودکان و بزرگسالان در حیطه های جسمی، ارتوپدی، اختلالات یادگیری، ذهنی، مشکلات حسی حرکتی
اهواز، کیانپارس
کاردرمانی اهواز
کاردرمانی اهواز
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی کودکان و بزرگسالان، تست هوش، SI، کاردرمانی ذهنی، اتاق تاریک
اهواز، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger