دکتر سعید صفائیان پور (رباط)
دکتر سعید صفائیان پور (رباط)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت و متحرک، درمان ریشه(عصب کشی)، دنداپزشک زیبایی، ایمپلنت، ترمیم دندان
اصفهان، میدان جمهوری
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger