کاردرمانی تک پور
کاردرمانی تک پور
زمینه‌های کاری: اتاق تاریک، توانبخشی حافظه و دقت، تست سنجش، مشکلات مخچه و تعادلی، ضایعات نخاعی
اهواز، پادادشهر
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger