مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( سقز )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( سقز )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: لکنت زبان، بیش فعالی، درمان اختلال بلع نوزادن، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، لارینگوسکوپی
سقز، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلال خواندن و نوشتن، لکنت زبان، طیف اتیسم، لارینگوسکوپی، درمان مشکلات صدا و حنجره
سنندج، خیابان مولوی
آرام سعید نژاد
آرام سعید نژاد
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، مشکلات توجه و تمرکز، کم شنوایی، اتیسم، اختلالات صوت
سقز، خیابان ساحلی
فرزانه عزیزی
فرزانه عزیزی
تشخیص ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان (گفتاردرمانگر)
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، بیش فعالی، شکاف کام و لب، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، مشکلات توجه و تمرکز
سقز، خیابان امام
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger