مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دیواندره )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دیواندره )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: منوال تراپی، اختلال خواندن و نوشتن، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، بیش فعالی، طیف اتیسم
دیواندره، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تلفظ حروف، منوال تراپی، بیش فعالی، مشکلات حسی حرکتی، اختلال خواندن و نوشتن
سنندج، خیابان مولوی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger