کاردرمانی هدی توحیدی
کاردرمانی هدی توحیدی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی و نقص توجه، اختلالات متابولیک، توانبخشی اختلالات ارتوپدیک و ضایعات تاندونی، اتیسم، توانبخشی‌ اختلالات ذهنی کودکان
دزفول، خیابان آفرینش بین شریعتی و معزی
کاردرمانی و ماساژ صبح امید
کاردرمانی و ماساژ صبح امید
زمینه‌های کاری: کمبود توجه و تمرکز، سکته مغزی، کاردرمانی بعد از جراحی عصبی، کاردرمانی دست و پا، کاردرمانی جسمی
دزفول، بلوار45 متری
الهام صاحبی بزاز
الهام صاحبی بزاز
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: توانبخشی صدمات ارتوپدی، تجویز و مشاوره وسایل کمک توانبخشی، توانبخشی اختلالات حرکتی و ذهنی کودکان، توانبخشی اختلالات حرکتی و تعادلی بزرگسالان، ماساژ درمانی
دزفول، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger