گفتاردرمانی ملیحه شجری
گفتاردرمانی ملیحه شجری
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، بیش فعالی، درمان لکنت، مشکلات تولید گفتار، اختلالات یادگیری
بیرجند، خیابان طالقانی
بیرجند -
بیرجند -
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، شکاف کام و لب، اتیسم، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، : درمان لکنت
بیرجند، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger