گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اتیسم، مشکلات توجه و تمرکز، آفازی، کم شنوایی، اختلالات بلع
قم، فلکه صفاییه
فاطمه سادات سجادی
فاطمه سادات سجادی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: شکاف لب و کام، مشکلات تولید گفتار، مشکلات توجه و تمرکز، اتیسم، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
قم، خیابان سمیه
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
زمینه‌های کاری: اتیسم، درمان تخصصی لکنت کودک و بزرگسال، مشکلات تولید گفتار، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات صوت
قم، بلوار امین
معصومه طاهری
معصومه طاهری
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات صوت، شکاف کام و لب، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، کم شنوایی
قم، خیابان 45 متری صدوق
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: تاخیرگفتاروزبان، اختلالات اکتسابی گفتار و زبان، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار
قم، خیابان سمیه
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، آفازی، مشاوره، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، بیش فعالی
قم، بلوار 45متری صدوقی
فاطمه حسینی
فاطمه حسینی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، مشکلات تلفظ، اتیسم، بیش فعالی، اختلالات یادگیری
قم، بلوار جمهوری اسلامی
مهدیه دانشور
مهدیه دانشور
ارزیابی، مشاوره و درمان اختلالات گفتار، زبان و ارتباط کودکان
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، بیش‌فعالی، تاخیر گفتار وزبان، اتیسم، مشکلات تلفظی
قم، جمهوری
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، کم شنوایی، اختلالات بلع، بیش فعالی، درمان لکنت
قم، خیابان هفت تیر
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، کم توان ذهنی، مشکلات تولید گفتار، اختلال حسی داخل دهانی، کم شنوایی
قم، میدان امام
عادله واعظی
عادله واعظی
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، آفازی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات یادگیری
قم، -
شفیعه پناه زاده
شفیعه پناه زاده
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، آفازی، مشکلات تولید گفتار، اختلالات صوت، اختلالات یادگیری
قم، میدان رسالت
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger