محمدرضا صالحیان
محمدرضا صالحیان
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، تربیت شنیداری، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات بلع، شکاف کام و لب
شاهرود، خیابان فردوسی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger