شنوایی شناسی و سمعک نیوشا( اردبیل)
شنوایی شناسی و سمعک نیوشا( اردبیل)
شنوایی شناس و کاندیدای دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی(نروساینس شناختی )
زمینه‌های کاری: کاشت حلزون، توانبخشی شنیداری، مشاوره و تجویز سمعک، ارزیابی شنوایی کودکان و نوزادان با ABR و ASSR
اردبیل، سرچشمه
شنوایی شناسی و سمعک نیوشا
شنوایی شناسی و سمعک نیوشا
شنوایی شناس و کاندیدای دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی(نروساینس شناختی )
زمینه‌های کاری: مشاوره و تجویز سمعک، کاشت حلزون، توانبخشی شنیداری، ارزیابی شنوایی کودکان و نوزادان با ABR و ASSR
اردبیل، سرچشمه
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger