معصومه معصومی زاده
معصومه معصومی زاده
مطب کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: کربوکسی تراپی، مشاوره باروری، مراقبت های دوران بارداری، مزوتراپی واژن، مزوتراپی
اهواز، گلستان
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger