دکتر کتایون ارفعی (شهر زیبا)
دکتر کتایون ارفعی (شهر زیبا)
دکترای تخصصی مامایی و باروری
زمینه‌های کاری: مشاوره یائسگی، زیبایی دستگاه تناسلی زنان، مشاوره بلوغ، اختلالات جنسی، مشاوره اضطراب دوران بارداری
تهران، شهر زیبا
دکتر کتایون ارفعی
دکتر کتایون ارفعی
دکترای تخصصی مامایی و باروری
زمینه‌های کاری: آموزش و مشاوره و پیشگیری از اختلالات کف لگن قبل و بعد از زایمان، مشاوره اضطراب دوران بارداری، مشاوره قبل از ازدواج، بیماری های زنان، مراقبت های دوران بارداری
تهران، شهر زیبا
دکتر کتایون ارفعی (دکترای تخصصی مامایی و باروری)
دکتر کتایون ارفعی (دکترای تخصصی مامایی و باروری)
دکترای تخصصی مامایی و باروری
زمینه‌های کاری: بیماری های زنان، اختلالات جنسی، مراقبت های دوران بارداری، مشاوره جنسی، مشاوره قبل از ازدواج
تهران، شهر زیبا
دکتر کتایون ارفعی (دکترای تخصصی مامایی و باروری -شهر زیبا)
دکتر کتایون ارفعی (دکترای تخصصی مامایی و باروری -شهر زیبا)
دکترای تخصصی مامایی و باروری
زمینه‌های کاری: مشاوره یائسگی، مامایی، آموزش و مشاوره و پیشگیری از اختلالات کف لگن قبل و بعد از زایمان، اختلالات جنسی، مشاوره بلوغ
تهران، شهر زیبا
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger