دکتر مریم عامل ذبیحی
دکتر مریم عامل ذبیحی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، جوانسازی واژن با آر اف واژینال هیگز، لابیاپلاستی، زایمان سزارین، زایمان بدون درد
گرگان، عدالت 21
دکتر مهین دخت بندمه
دکتر مهین دخت بندمه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران زایمان، تزریق چربی به واژن
گرگان، خیابان ولیعصر
دکتر فرح ابطحی ( گرگان )
دکتر فرح ابطحی ( گرگان )
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، سرطان های زنان، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، تنگ کردن واژن
گرگان، ساری
دکتر فرح ابطحی
دکتر فرح ابطحی
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن، کولپوسکوپی، آزمایش پاپ اسمیر
ساری، سه راه کشاورزی
دکتر بنفشه قریشی ( گرگان )
دکتر بنفشه قریشی ( گرگان )
جراح و متخصص زنان و زایمان ( جراح زیبایی زنان)
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، تنگ کردن واژن، زایمان بدون درد، تعیین جنسیت، لابیاپلاستی
گرگان، ساری
دکتر شهره وثوق
دکتر شهره وثوق
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: طب مادر و جنین (پریناتولوژی)
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، زایمان طبیعی، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان، عمل جراحی زنان
گرگان، خیابان ولیعصر
دکتر سپیده بخشنده نصرت
دکتر سپیده بخشنده نصرت
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، آزمایش پاپ اسمیر
گرگان، -
دکتر پریا بوستانی فرکوش
دکتر پریا بوستانی فرکوش
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، آزمایش پاپ اسمیر
گرگان، خیابان ولیعصر
دکتر معصومه کابوسی
دکتر معصومه کابوسی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، زایمان سزارین، زایمان طبیعی
گرگان، خیابان ولیعصر
دکتر سوسن بیانی
دکتر سوسن بیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان نازایی، درمان هرپس تناسلی، پی آرپی واژن، درمان بیماری های تخمدان
گرگان
دکتر سپیده بخشنده نصرت
دکتر سپیده بخشنده نصرت
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن، کولپوسکوپی
گرگان
دکتر سیما کبوتری
دکتر سیما کبوتری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن، جراحی ترمیمی واژن
گرگان
دکتر شهره وثوق
دکتر شهره وثوق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان میوم رحم، جراحی زیبایی زنان، جراحی تخمدان، درمان نازایی
گرگان
دکتر عزت اله عسگری
دکتر عزت اله عسگری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان، درمان کیست تخمدان
گرگان
دکتر فخری سادات رمضان نژاد
دکتر فخری سادات رمضان نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، پی آرپی واژن، هودکتومی، درمان نازایی، درمان عفونت زنان
گرگان
دکتر فدرا فریدونی
دکتر فدرا فریدونی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، هودکتومی، مراقبت های دوران بارداری، درمان عفونت زنان
گرگان
دکتر فرانک گلعلی پور
دکتر فرانک گلعلی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، تزریق فیلر به واژن، درمان میوم رحم، مراقبت های دوران بارداری، درمان هرپس تناسلی
گرگان
دکتر فریبا حیاتی
دکتر فریبا حیاتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی، هودکتومی، درمان خونریزی رحم، لابیاپلاستی
گرگان
دکتر محجوبه قنبرنژاد
دکتر محجوبه قنبرنژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان کیست تخمدان، پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم، جراحی زیبایی زنان
گرگان
دکتر مرضیه عاشوری کنار سری
دکتر مرضیه عاشوری کنار سری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان پولیپ رحم، درمان خونریزی رحم، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن
گرگان
دکتر مریم حاجی صادقی
دکتر مریم حاجی صادقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی
گرگان
دکتر مسلم طیبی والجوزی
دکتر مسلم طیبی والجوزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، کولپوسکوپی، تزریق فیلر به واژن، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن
گرگان
دکتر معصومه کابوسی
دکتر معصومه کابوسی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان عفونت زنان، تزریق فیلر به واژن، درمان زگیل تناسلی، هودکتومی
گرگان
دکتر مهین دخت بندمه
دکتر مهین دخت بندمه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، جوانسازی واژن، هودکتومی، تنگ کردن واژن، درمان نازایی
گرگان
دکتر میترا گواهی ترشیز
دکتر میترا گواهی ترشیز
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان پولیپ رحم، تزریق چربی به واژن، پی آرپی واژن، درمان نازایی
گرگان
دکتر پروین جلالی
دکتر پروین جلالی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، عمل جراحی زنان، درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان، درمان خونریزی رحم
گرگان
دکتر مریم حاجی صادقی
دکتر مریم حاجی صادقی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی، سفید کردن واژن
گرگان، خیابان ولیعصر
دکتر آفرنیا بهادر
دکتر آفرنیا بهادر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، کولپوسکوپی، جراحی رحم، تنگ کردن واژن، پرینورافی
گرگان
دکتر ابراهیم پاریاب
دکتر ابراهیم پاریاب
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های تخمدان، عمل جراحی زنان
گرگان
دکتر اعظم السادات فیاضی
دکتر اعظم السادات فیاضی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان زگیل تناسلی، درمان کیست تخمدان، تعیین جنسیت
گرگان
دکتر افسانه تابنده
دکتر افسانه تابنده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی تخمدان، درمان میوم رحم، درمان بیماری های رحم
گرگان
دکتر الهام کاشانی
دکتر الهام کاشانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان میوم رحم
گرگان
دکتر الهام مبشری
دکتر الهام مبشری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، جراحی تخمدان، درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان
گرگان
دکتر بهمن شیردل
دکتر بهمن شیردل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، لابیاپلاستی، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های رحم، درمان هرپس تناسلی
گرگان
دکتر سعیده قره جه
دکتر سعیده قره جه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، جوانسازی واژن، درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی، درمان هرپس تناسلی
گرگان
دکتر پریا بوستانی فرکوش
دکتر پریا بوستانی فرکوش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان نازایی، لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی، درمان پولیپ رحم
گرگان
دکتر حجت اله مقصودلو
دکتر حجت اله مقصودلو
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، جراحی زیبایی زنان، جراحی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه
گرگان
دکتر خدیجه خسروی
دکتر خدیجه خسروی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، مراقبت های دوران بارداری، جراحی ترمیمی واژن، درمان خشکی واژن، تنگ کردن واژن
گرگان
دکتر روزیتا وطنی
دکتر روزیتا وطنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان، جراحی رحم، پی آرپی واژن، هودکتومی
گرگان
دکتر زهره منتظری
دکتر زهره منتظری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم، درمان خشکی واژن، پرینورافی
گرگان
دکتر سارا میرزنده دل
دکتر سارا میرزنده دل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، پی آرپی واژن، جراحی زیبایی زنان، جراحی تخمدان، هودکتومی
گرگان
دکتر فخری سادات رمضان نژاد
دکتر فخری سادات رمضان نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، زایمان طبیعی، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان
گرگان، خیابان ولیعصر
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger