معصومه معصومی زاده
معصومه معصومی زاده
مطب کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: کربوکسی تراپی، مشاوره باروری، مراقبت های دوران بارداری، مزوتراپی واژن، مزوتراپی
اهواز، گلستان
کمیله کریمی حاتمی
کمیله کریمی حاتمی
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های زایمان، تعیین جنسیت، پاپ اسمیر، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن
اهواز، کوروش فاز 3
دکتر هناء خرمشاهی
دکتر هناء خرمشاهی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، زایمان طبیعی، کولپوسکوپی
اهواز، کیانپارس
دکتر فیروزه هاشمی
دکتر فیروزه هاشمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، تعیین جنسیت، جراحی تخمدان، تزریق فیلر به واژن، جراحی رحم
اهواز
دکتر مژگان براتی
دکتر مژگان براتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، تنگ کردن واژن، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری
اهواز
دکتر مریم بقایی نژاد
دکتر مریم بقایی نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان، هودکتومی
اهواز
دکتر مرضیه نهنگ بهادر
دکتر مرضیه نهنگ بهادر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان زگیل تناسلی، جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن، تزریق فیلر به واژن
اهواز
دکتر مرضیه مشکی
دکتر مرضیه مشکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، تزریق فیلر به واژن، پرینورافی، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های تخمدان
اهواز
دکتر مرضیه افشاری
دکتر مرضیه افشاری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان میوم رحم، عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری
اهواز
دکتر محمدعلی نظری فروشانی
دکتر محمدعلی نظری فروشانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان، کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی
اهواز
دکتر ماهرخ ابوعلی گله داری
دکتر ماهرخ ابوعلی گله داری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های رحم، پرینورافی، درمان افتادگی رحم و مثانه
اهواز
دکتر ماندانا محمودی
دکتر ماندانا محمودی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان، درمان زگیل تناسلی، جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی
اهواز
دکتر کیمیا قاسمی
دکتر کیمیا قاسمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان کیست تخمدان، درمان میوم رحم، تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم
اهواز
دکتر کبری شجاعی
دکتر کبری شجاعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان کیست تخمدان، درمان میوم رحم، کولپوسکوپی، جوانسازی واژن
اهواز
دکتر شهین گل شاه
دکتر شهین گل شاه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، هودکتومی، درمان میوم رحم، درمان بیماری های تخمدان، تعیین جنسیت
اهواز
دکتر شیدا اسکندری
دکتر شیدا اسکندری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن، هودکتومی، پی آرپی واژن
اهواز
دکتر فریده خانم فرح بخش
دکتر فریده خانم فرح بخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، تزریق فیلر به واژن، پرینورافی، جراحی رحم، جوانسازی واژن
اهواز
دکتر فریبا فیضی
دکتر فریبا فیضی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، جراحی ترمیمی واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان هرپس تناسلی، تزریق چربی به واژن
اهواز
دکتر فروغ رومیانی
دکتر فروغ رومیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان نازایی، تعیین جنسیت، پرینورافی، جراحی ترمیمی واژن
اهواز
دکتر فروغ رومیانی
دکتر فروغ رومیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان بیماری های تخمدان، تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، درمان بیماری های رحم
اهواز
دکتر فرزانه حسینی اصل
دکتر فرزانه حسینی اصل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، تزریق چربی به واژن، مراقبت های بعد از زایمان، تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
اهواز
دکتر فاطمه چراغی
دکتر فاطمه چراغی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان خونریزی رحم، مراقبت های دوران بارداری، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های بعد از زایمان
اهواز
دکتر عبدالمجید باور
دکتر عبدالمجید باور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی
اهواز
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان نازایی، جراحی رحم، لابیاپلاستی، هودکتومی
اهواز
دکتر مهین تاج نجفیان
دکتر مهین تاج نجفیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، جراحی ترمیمی واژن، تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان، درمان پولیپ رحم
اهواز
دکتر وحیده ذاکرحسینی
دکتر وحیده ذاکرحسینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، کولپوسکوپی، پی آرپی واژن، لابیاپلاستی، جراحی ترمیمی واژن
اهواز
دکتر نسرین کوکبی
دکتر نسرین کوکبی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان زگیل تناسلی، هودکتومی، درمان بیماری های تخمدان، لابیاپلاستی
اهواز
دکتر نسرین شهبازیان
دکتر نسرین شهبازیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، عمل جراحی زنان، جراحی ترمیمی واژن، درمان کیست تخمدان، درمان نازایی
اهواز
دکتر نرجس دیباوند
دکتر نرجس دیباوند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی ترمیمی واژن، تزریق چربی به واژن، درمان میوم رحم
اهواز
دکتر ندا پورسیاح
دکتر ندا پورسیاح
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان، جراحی ترمیمی واژن
اهواز
دکتر نجمیه سعادتی
دکتر نجمیه سعادتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، پرینورافی، جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن
اهواز
دکتر ناهید شهبازیان
دکتر ناهید شهبازیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های رحم، جوانسازی واژن
اهواز
دکتر نازنین مهرداد
دکتر نازنین مهرداد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن، پرینورافی، درمان خشکی واژن
اهواز
دکتر میترا جلالی
دکتر میترا جلالی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان هرپس تناسلی، لابیاپلاستی، درمان بیماری های تخمدان
اهواز
دکتر مژگان توسلی
دکتر مژگان توسلی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، پرینورافی، تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن، تزریق فیلر به واژن
اهواز
دکتر مهوش زرگر
دکتر مهوش زرگر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی، پرینورافی، درمان پولیپ رحم، جراحی ترمیمی واژن
اهواز
دکتر مهناز محمودی
دکتر مهناز محمودی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، تنگ کردن واژن، هودکتومی، درمان کیست تخمدان، پرینورافی
اهواز
دکتر مهناز احمدی
دکتر مهناز احمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان بیماری های رحم، کولپوسکوپی، درمان نازایی، جراحی زیبایی زنان
اهواز
دکتر مهشید زاهدی
دکتر مهشید زاهدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، پی آرپی واژن، هودکتومی، درمان بیماری های تخمدان، درمان عفونت زنان
اهواز
دکتر مهرنوش بیک
دکتر مهرنوش بیک
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، پی آرپی واژن، درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن
اهواز
دکتر مهدی اشراقی
دکتر مهدی اشراقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان پولیپ رحم، درمان خشکی واژن، هودکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه
اهواز
دکتر معصومه دهقان
دکتر معصومه دهقان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، جراحی رحم، درمان نازایی
اهواز
دکتر مصطفی القضات
دکتر مصطفی القضات
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان کیست تخمدان
اهواز
دکتر مژگان طهماسبی
دکتر مژگان طهماسبی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، تزریق فیلر به واژن، درمان زگیل تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های دوران بارداری
اهواز
دکتر کیمیا قاسمی
دکتر کیمیا قاسمی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: زیبایی زنان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، زایمان بدون درد، عمل جراحی زنان
اهواز، کوروش
دکتر الهه مبصر
دکتر الهه مبصر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، پرینورافی، جراحی رحم، جراحی ترمیمی واژن، درمان کیست تخمدان
اهواز
دکتر الهام کریمی مقدم
دکتر الهام کریمی مقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های رحم، جراحی تخمدان، درمان کیست تخمدان
اهواز
دکتر الهام پورمطرود
دکتر الهام پورمطرود
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، پرینورافی، تعیین جنسیت، جراحی ترمیمی واژن، درمان خشکی واژن
اهواز
دکتر افشان امیرشقاقی
دکتر افشان امیرشقاقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جراحی ترمیمی واژن، پرینورافی، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن
اهواز
دکتر اعظم شریفاتی
دکتر اعظم شریفاتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، پرینورافی، تنگ کردن واژن، درمان میوم رحم، درمان بیماری های رحم
اهواز
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger