زهرا یارمحمدی (سه راه شریعتی)
زهرا یارمحمدی (سه راه شریعتی)
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: بهداشت و مشکلات دوران یائسگی، مراقبت های بعد از زایمان، تنظیم خانواده، مراقبت های دوران بارداری، گذاشتن IUD
تهران، خانی آباد نو
زهرا یارمحمدی ( سه راه شریعتی )
زهرا یارمحمدی ( سه راه شریعتی )
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: تنظیم خانواده، درمان عفونت ها و واژینیت، گذاشتن IUD، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های بعد از زایمان
تهران، خانی آباد نو
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger