گفتاردرمانی آوا
گفتاردرمانی آوا
گفتاردرمانی حضوری و آنلاین
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، گفتار درمانی از راه دور به صورت آنلاین، درمان و آموزش بیش فعالی، درمان اختلالات گفتاری، تست توجه و تمرکز
سنندج، خیابان آبیدر
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلال خواندن و نوشتن، لکنت زبان، طیف اتیسم، لارینگوسکوپی، درمان مشکلات صدا و حنجره
سنندج، خیابان مولوی
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دیواندره )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دیواندره )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تاخیر در رشد طبیعی کودکان، لارینگوسکوپی، نقص توجه، مشکلات حسی حرکتی، تاخیر در تکلم
دیواندره، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( مریوان )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( مریوان )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: لکنت زبان، نقص توجه، درمان اختلال بلع نوزادن، لارینگوسکوپی، منوال تراپی
مریوان، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دهگلان )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دهگلان )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: منوال تراپی، تلفظ حروف، لارینگوسکوپی، بیش فعالی، تاخیر در تکلم
دهگلان، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( کامیاران )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( کامیاران )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان مشکلات صدا و حنجره، بیش فعالی، نقص توجه، درمان اختلال بلع نوزادن، اختلال خواندن و نوشتن
کامیاران، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( سقز )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( سقز )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: لکنت زبان، بیش فعالی، درمان اختلال بلع نوزادن، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، لارینگوسکوپی
سقز، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( بیجار )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( بیجار )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بلع در کودکان و بزرگسالان، تلفظ حروف، درمان اختلال بلع نوزادن، تاخیر در تکلم، اختلال خواندن و نوشتن
بیجار، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( قروه )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( قروه )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: لارینگوسکوپی، تاخیر در تکلم، بیش فعالی، طیف اتیسم، درمان اختلال بلع نوزادن
قروه، سنندج
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger