دکتر منیژه اصغری
دکتر منیژه اصغری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، ترمیم دندان، معالجه ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان، خانه اصفهان
دکتر سید محمدرضا حکیمانه
دکتر سید محمدرضا حکیمانه
متخصص: پروتز های دندانی و ایمپلنت
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت، جرم گیری و بروساژ دندان، پروتز متحرک، ترمیم دندان، کامپوزیت ونیر
اصفهان، خیابان شریعتی غربی
دکتر محمد عاطفت
دکتر محمد عاطفت
متخصص: دندانپزشکی زیبایی و ایمپلنت
زمینه‌های کاری: لمینت، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت
اصفهان، چهارراه پلیس
لابراتوار دندانسازی و اسنپ اسمایل اصفهان
لابراتوار دندانسازی و اسنپ اسمایل اصفهان
اسنپ اسمایل
زمینه‌های کاری: طرح لبخند ارزان، دندانپزشکی زیبایی ارزان، لیمنت ارزان، جایگزین ارزان کامپوزیت، ونیر کامپوزیت ارزان
اصفهان، -
دکتر مسعود سلطانی
دکتر مسعود سلطانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، لمینت)، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی زیبایی(بلیچینگ، پروتز دندان(روکش
اصفهان، میدان فیض
دندان پزشکی شهروند
دندان پزشکی شهروند
زمینه‌های کاری: اصلاح طرح لبخند، ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان، روکش فول سرامیک، ونیر کامپوزیت
اصفهان، خیابان عسگریه
دکتر مریم معینی
دکتر مریم معینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ایمپلنت، بلیچینگ، لمینت، ونیر کامپوزیت، درمانهای همرنگ
اصفهان، خیابان شریعتی
دکتر دندانپزشک اصفهان
دکتر دندانپزشک اصفهان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، لمینت، ایمپلنت دندان، جراح، لمینیت سرامیکی
اصفهان، -
دکتر ماجد فقیه
دکتر ماجد فقیه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، بروساژ دندان، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان، ملک شهرخ دکترمفتح نبش ک سپهرپ 1
دکتر محدثه آکوچکیان
دکتر محدثه آکوچکیان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، اوردنچر، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان
اصفهان
دکتر ماجدفقیه
دکتر ماجدفقیه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، طرح لبخند، فیشور سیلانت، سفید کردن دندان، بازسازی دندان
اصفهان، ملک شهر
دکتر ماریه پناهی بروجنی
دکتر ماریه پناهی بروجنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، لمینت دندان، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان
دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، بلیچینگ، اوردنچر
اصفهان
دکتر ماندانا حقیقی
دکتر ماندانا حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت، جرمگیری دندان، ترمیم دندان، ایمپلنت
اصفهان
دکتر ماهک یثربی
دکتر ماهک یثربی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان
اصفهان
دکتر متین عابد حقیقی
دکتر متین عابد حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، بازسازی دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان
اصفهان
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، لمینت دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، ارتودنسی
اصفهان
دکتر مجتبی روزبه
دکتر مجتبی روزبه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، دندانپزشکی زیبایی، بلیچینگ
اصفهان
دکتر مجتبی سمسارزاده
دکتر مجتبی سمسارزاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، بازسازی دندان، ترمیم دندان
اصفهان
دکتر مجتبی شاه طوسی
دکتر مجتبی شاه طوسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت
اصفهان
دکتر مجتبی کدخدائی
دکتر مجتبی کدخدائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، بلیچینگ، پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان
اصفهان
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، ترمیم دندان
اصفهان، خ جی سه راه شهیدرجایی مجتمع مرواریدط اول واحد4
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بازسازی دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، جراحی دندان
اصفهان، خ کاوه نرسیده به سه راه ملک شهرنبش خ مخابرات مطب دکترادیب
دکتر مجتبی کرمانی
دکتر مجتبی کرمانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی
اصفهان، خ شیخ بهایی کلینیک فردوسی
دکتر مجتبی نوری لنجان
دکتر مجتبی نوری لنجان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، جرمگیری دندان، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، لمینت دندان
اصفهان
دکتر مجید ابوالحسنی
دکتر مجید ابوالحسنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، بلیچینگ، اوردنچر، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان
دکتر مجید حاجی لاهیجانی
دکتر مجید حاجی لاهیجانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان
دکتر مجید حیدرپور
دکتر مجید حیدرپور
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان، خیابان بهشتی کوچه خان مجتمع پزشکی شقایق طبقه 1 واحد 4
دکتر مجید خامه ء
دکتر مجید خامه ء
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، طرح لبخند، پروتز متحرک دندان
اصفهان
دکتر مجید رستمی
دکتر مجید رستمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان
دکتر مجید منتظری
دکتر مجید منتظری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، جراحی دندان، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی
اصفهان
دکتر کامران متقی
دکتر کامران متقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، لمینت دندان، دندانپزشکی کودکان، دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان
اصفهان، خ توحید میانی جنب داروخانه دی مجاور لوستر فروشی
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، طرح لبخند، اوردنچر
اصفهان، خ توحید میانی جنب داروخانه دی مجتمع پردیس ط دوم واحد7
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، بازسازی دندان، بلیچینگ
اصفهان، خ توحید میانی بعداز مهردادساختمان پردیس واحد7
دکتر محبوبه لطفی
دکتر محبوبه لطفی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، اوردنچر، بازسازی دندان
اصفهان
دکتر محبوبه عباسیان طالخونچه
دکتر محبوبه عباسیان طالخونچه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، سفید کردن دندان، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان
اصفهان
دکتر محبوبه احمدی علون آبادی
دکتر محبوبه احمدی علون آبادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بازسازی دندان، ایمپلنت، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان
اصفهان
دکتر محبت صادقیان
دکتر محبت صادقیان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت، ارتودنسی، طرح لبخند
اصفهان
دکتر مجیدگودرزی نژاد
دکتر مجیدگودرزی نژاد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی، بلیچینگ، طرح لبخند
اصفهان، بهارستان
دکتر مجیدعابدی
دکتر مجیدعابدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، لمینت دندان
اصفهان، خوراسگان
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان
اصفهان
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان
اصفهان، خ توحیدمیانی ساختمان مرواریدجنب بانک پارسیان ط 2
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، ترمیم دندان، سفید کردن دندان
اصفهان، خ توحید میانی ساختمان مروارید جنب بانک پارسیان ط2
دکتر مجید کاظمی
دکتر مجید کاظمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند
اصفهان
دکتر مجید بیات
دکتر مجید بیات
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان، خیابان سجاد خیابان آیت اله خلیلی ساختمان صبا
دکتر مجید گودرزی نژاد
دکتر مجید گودرزی نژاد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، جرمگیری دندان، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان
اصفهان
دکتر مجید سیامکی
دکتر مجید سیامکی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جراحی دندان، ایمپلنت، ارتودنسی، طرح لبخند
اصفهان، خ آمادگاه جنب هتل عباسی مجتمع گلدیس ورودی سوم ط سوم ساختمان 333
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger