کاردرمانی اعتماد
کاردرمانی اعتماد
زمینه‌های کاری: ....، توانبخشی تخصصی لنف ادم ( تورم لنفاوی)، توانبخشی تخصصی دست و شانه ( آسیب های عصب و تاندون و عضله، سوختگی، شکستگی
اهواز، کیانپارس
کاردرمانی تک پور
کاردرمانی تک پور
زمینه‌های کاری: اتاق تاریک، توانبخشی حافظه و دقت، تست سنجش، مشکلات مخچه و تعادلی، ضایعات نخاعی
اهواز، پادادشهر
کاردرمانی ستیا
کاردرمانی ستیا
زمینه‌های کاری: آسیب های نخاعی، فلج مغزی، ریاضی، بیش فعالی، گردن کجی
اهواز، گلستان
گفتاردرمانی و کاردرمانی صدای امید
گفتاردرمانی و کاردرمانی صدای امید
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، اختلالات متابولیکی به روش بازی درمانی، اتیسم، خدمات گفتاردرمانی: گفتاردرمانی در منزل، اختلال یادگیری(خواندن
اهواز، نادری
کاردرمانی تلاش
کاردرمانی تلاش
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، اختلالات نوشتن، بیش فعالی، تاخیر حرکتی سی پی، اختلال یادگیری
اهواز
گفتاردرمانی محیا
گفتاردرمانی محیا
مشاوره، ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و صوت
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، مشکلات تلفظ، بیش فعالی، اختلالات یادگیری
اهواز، گلستان
غزاله رستم زاده
غزاله رستم زاده
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اوتیسم، عقب ماندگی ذهنی، آسیب های حنجره، لکنت زبان، ناروانی
اهواز، کیانپارس
کاردرمانی و گفتاردرمانی جوانه
کاردرمانی و گفتاردرمانی جوانه
کاردرمانی جسمی کودکان،کاردرمانی جسمی بزرگسال و کاردرمانی ذهنی کودکان
زمینه‌های کاری: فلج مغزی، رفع مشکلات مربوط ب دست و مدادگرفتن، اختلال یکپارچگی حسی، سکته مغزی، سندرم داون
اهواز، 0
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger