دکتر زهرا سادات فاطمی
دکتر زهرا سادات فاطمی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، هیسترکتومی
قزوین، سبزه میدان
دکتر نازآفرین ابراهیمى ادیب
دکتر نازآفرین ابراهیمى ادیب
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، سفید کردن واژن
قزوین، الوند
دکتر فاطمه قزوینی
دکتر فاطمه قزوینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان، زایمان سزارین
قزوین، نادری شمالی
دکتر معصومه داداش علیها
دکتر معصومه داداش علیها
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، هیسترکتومی، کولپوسکوپی، زایمان طبیعی، سفید کردن واژن
قزوین، پایین تر از چهارراه خیام
دکتر ناهید انوری آذر
دکتر ناهید انوری آذر
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، متخصص زنان و زایمان، درمان خشکی واژن، تزریق چربی به واژن، عمل جراحی زنان
قزوین، خیام شمالی
دکتر هدیه ثقفی
دکتر هدیه ثقفی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن، سفید کردن واژن
قزوین، خیابان فردوسی جنوبی
دکتر فاطمه قربعلی
دکتر فاطمه قربعلی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، زایمان طبیعی، تنگ کردن واژن، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
قزوین، خیابان بوعلی
دکتر سیمین دخت مرادی
دکتر سیمین دخت مرادی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، آزمایش پاپ اسمیر، درمان خشکی واژن، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان
قزوین، خیابان فردوسی شمالی
دکتر مرجان فخری
دکتر مرجان فخری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان
قزوین، بن بست یاس
دکتر فتح السادات لاوری قناد
دکتر فتح السادات لاوری قناد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان پولیپ رحم، هودکتومی، پی آرپی واژن، تزریق چربی به واژن
قزوین
دکتر فاطمه لالوها
دکتر فاطمه لالوها
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: پریناتولوژی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، هودکتومی، جراحی زیبایی زنان، درمان میوم رحم، درمان زگیل تناسلی
قزوین
دکتر فریده موحد
دکتر فریده موحد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، جراحی رحم، تنگ کردن واژن، پی آرپی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
قزوین
دکتر گیتا فرشاد
دکتر گیتا فرشاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان عفونت زنان، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان خونریزی رحم
قزوین
دکتر لیلا رحمانی
دکتر لیلا رحمانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، جراحی تخمدان، جراحی رحم، لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی
قزوین
دکتر مرجان فخری
دکتر مرجان فخری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، تزریق چربی به واژن، درمان عفونت زنان، تنگ کردن واژن
قزوین
دکتر مریم آقائی
دکتر مریم آقائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، هودکتومی، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های تخمدان
قزوین
دکتر مریم بدیعی
دکتر مریم بدیعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان میوم رحم، تزریق فیلر به واژن، درمان کیست تخمدان، لابیاپلاستی
قزوین
دکتر مریم پیشگاهی
دکتر مریم پیشگاهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، مراقبت های دوران بارداری، جراحی تخمدان، درمان زگیل تناسلی، تزریق فیلر به واژن
قزوین
دکتر مریم خسرومهر
دکتر مریم خسرومهر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، جراحی تخمدان، درمان پولیپ رحم، جراحی ترمیمی واژن
قزوین
دکتر معصومه داداش علیها
دکتر معصومه داداش علیها
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان بیماری های تخمدان
قزوین
دکتر معصومه صادقی
دکتر معصومه صادقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، جوانسازی واژن
قزوین
دکتر معصومه عابد
دکتر معصومه عابد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، پرینورافی، عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن، هودکتومی
قزوین
دکتر مینو احدی
دکتر مینو احدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های تخمدان، جراحی رحم، جراحی تخمدان
قزوین
دکتر ناهید انوری آذر
دکتر ناهید انوری آذر
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: پریناتولوژی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن، هودکتومی
قزوین
دکتر ناهید بیات
دکتر ناهید بیات
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان پولیپ رحم، درمان عفونت زنان، کولپوسکوپی، درمان زگیل تناسلی
قزوین
دکتر هدیه ثقفی
دکتر هدیه ثقفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان بیماری های تخمدان، جراحی تخمدان، تعیین جنسیت، جراحی رحم
قزوین
دکتر فریده موحد
دکتر فریده موحد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سفید کردن واژن، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران زایمان، جراحی زیبایی زنان
قزوین، خیابان فردوسی
دکتر زهرا کیائی پور
دکتر زهرا کیائی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان کیست تخمدان، درمان خشکی واژن
قزوین
دکتر آزاده بشرخواه
دکتر آزاده بشرخواه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، جراحی تخمدان، درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم
قزوین
دکتر اشرف السادات موسوی صاحب الزمانی
دکتر اشرف السادات موسوی صاحب الزمانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، تزریق فیلر به واژن
قزوین
دکتر پروانه نوروزی جیرنده
دکتر پروانه نوروزی جیرنده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان عفونت زنان، درمان خونریزی رحم
قزوین
دکتر پریسا عبدلی سرشکی
دکتر پریسا عبدلی سرشکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم، مراقبت های دوران بارداری، هودکتومی، تزریق چربی به واژن
قزوین
دکتر پگاه کاریان
دکتر پگاه کاریان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان خشکی واژن، درمان خونریزی رحم، درمان زگیل تناسلی، درمان نازایی
قزوین
دکتر توران یوسفی
دکتر توران یوسفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان پولیپ رحم، پرینورافی، مراقبت های بعد از زایمان
قزوین
دکتر خدیجه علمی زاده
دکتر خدیجه علمی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان عفونت زنان، پی آرپی واژن، درمان کیست تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه
قزوین
دکتر خدیجه ملک زاده
دکتر خدیجه ملک زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، کولپوسکوپی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان کیست تخمدان، درمان پولیپ رحم
قزوین
دکتر راشین نورمحمدی
دکتر راشین نورمحمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های دوران بارداری
قزوین
دکتر آذر رضائی
دکتر آذر رضائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان هرپس تناسلی، جراحی رحم، تعیین جنسیت، درمان کیست تخمدان
قزوین
دکتر ژاله کبوترآهنگی
دکتر ژاله کبوترآهنگی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، هودکتومی، مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن، جراحی تخمدان
قزوین
دکتر سارا مختار
دکتر سارا مختار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان عفونت زنان، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران بارداری
قزوین
دکتر سوزان ناصری
دکتر سوزان ناصری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان پولیپ رحم، جراحی تخمدان
قزوین
دکتر سیدمحمد حاجی سید ابوترابی
دکتر سیدمحمد حاجی سید ابوترابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان هرپس تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان میوم رحم
قزوین
دکتر شادی خلخالی راد
دکتر شادی خلخالی راد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، جراحی تخمدان، درمان کیست تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن
قزوین
دکتر شکوه سادات حاجی سید ابوترابی
دکتر شکوه سادات حاجی سید ابوترابی
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: پریناتولوژی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان میوم رحم، درمان زگیل تناسلی، تعیین جنسیت، لابیاپلاستی
قزوین
دکتر شهروزه فرید حسینی نیا
دکتر شهروزه فرید حسینی نیا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان، کولپوسکوپی، درمان خونریزی رحم
قزوین
دکتر شیلا نورانی
دکتر شیلا نورانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، درمان پولیپ رحم، درمان میوم رحم
قزوین
دکتر طلعت دباغی قلعه
دکتر طلعت دباغی قلعه
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، مراقبت های دوران بارداری، درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان، تزریق چربی به واژن
قزوین
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger