دکتر - - (اکباتان)
دکتر - - (اکباتان)
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، اوردنچر، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر فریبا اکباتانی
دکتر فریبا اکباتانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت
تهران
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger