گفتاردرمانی رضا نانواباشی
گفتاردرمانی رضا نانواباشی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، آفازی، درمان لکنت، مشکلات تولید گفتار، اختلالات صوت
نیشابور، خیابان عطار
زهرا شورورزی
زهرا شورورزی
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: کم توان ذهنی، اشکال درتلفظ صداها، اوتیسم، شکاف کام و لب، اختلال خواندن و نوشتن
نیشابور، میدان امام
گفتاردرمانی دینا زنجانی
گفتاردرمانی دینا زنجانی
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار وزبان
زمینه‌های کاری: لکنت، اختلالات بلع، تاخیر گفتار، شکاف لب و کام، کم شنوایی
نیشابور، خیابان 15 خرداد 8
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger