گفتاردرمانی زهرا کربلایی
گفتاردرمانی زهرا کربلایی
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار، اختلالات یادگیری، مشکلات تلفظ
تبریز، پاستور جدید
مهدی نجات ( گلگشت )
مهدی نجات ( گلگشت )
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع(گفتاردرمانگر)
زمینه‌های کاری: لکنت، شکاف کام و لب، اختلال یادگیری، تکلم در کودکان و بزرگسالان، ارزیابی و درمان اختلال بلع در نوزادن و بزرگسالان
تبریز، سه راه گلگشت
مهدی نجات ( آبرسان )
مهدی نجات ( آبرسان )
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع(گفتاردرمانگر)
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، تکلم در کودکان و بزرگسالان، ارزیابی و درمان اختلال بلع در نوزادن و بزرگسالان، خواندن و نوشتن، لکنت
تبریز، سه راه گلگشت
مهدی نجات
مهدی نجات
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع(گفتاردرمانگر)
زمینه‌های کاری: تکلم در کودکان و بزرگسالان، ارزیابی و درمان اختلال بلع در نوزادن و بزرگسالان، شکاف کام و لب، خواندن و نوشتن، مشکلات تلفظ
تبریز، سه راه گلگشت
گفتاردرمانی و کاردرمانی دکتر فکار
گفتاردرمانی و کاردرمانی دکتر فکار
ارزیابی و درمان در کلینیک، ویزیت در منزل(هوم ویزیت)، درمان آنلاین
زمینه‌های کاری: نوروفیدبک، کاردرمانی، اختلالات بلع، ارزیابی تشخیصی و درمانی اختلالات گفتار و زبان، مشاوره
تبریز، نصفراه
گفتاردرمانی و کاردرمانی رویش تبریز
گفتاردرمانی و کاردرمانی رویش تبریز
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، کاردرمانی ذهنی، اختلالات ارتوپدی، آفازی، درمان لکنت
تبریز، خیابان آزادی
گفتاردرمانی آذربایجان
گفتاردرمانی آذربایجان
درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، مشکلات تلفظ، کم شنوایی، مشکلات تولید گفتار، درمان لکنت
تبریز، خیابان 17 شهریورجدید
گفتاردرمانی آذربایجان ( 17 شهریور )
گفتاردرمانی آذربایجان ( 17 شهریور )
درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات یادگیری، آفازی، اختلالات صوت
تبریز، خیابان 17 شهریورجدید
گفتاردرمانی آذربایجان ( پاستور )
گفتاردرمانی آذربایجان ( پاستور )
درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، شکاف کام و لب، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار
تبریز، خیابان 17 شهریورجدید
گفتاردرمانی آذربایجان ( شهناز )
گفتاردرمانی آذربایجان ( شهناز )
درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، کم شنوایی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات صوت، آفازی
تبریز، خیابان 17 شهریورجدید
گفتاردرمانی آذربایجان ( میدان ساعت )
گفتاردرمانی آذربایجان ( میدان ساعت )
درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، اختلالات یادگیری، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات صوت، اختلالات بلع
تبریز، خیابان 17 شهریورجدید
گفتاردرمانی آذربایجان ( ارتش )
گفتاردرمانی آذربایجان ( ارتش )
درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، مشکلات توجه و تمرکز، اتیسم، مشکلات تلفظ، شکاف کام و لب
تبریز، خیابان 17 شهریورجدید
گفتاردرمانی آذربایجان ( آبرسان )
گفتاردرمانی آذربایجان ( آبرسان )
درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، آفازی، اتیسم، اختلالات یادگیری، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
تبریز، خیابان 17 شهریورجدید
گفتاردرمانی آذربایجان ( ابوریحان )
گفتاردرمانی آذربایجان ( ابوریحان )
درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، آفازی، کم شنوایی، شکاف کام و لب، بیش فعالی
تبریز، خیابان 17 شهریورجدید
گفتاردرمانی آذربایجان ( منظریه )
گفتاردرمانی آذربایجان ( منظریه )
درمان لکنت و انواع اختلالات تکلمی و صوتی
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، شکاف کام و لب، مشکلات تولید گفتار، بیش فعالی، اختلالات صوت
تبریز، خیابان 17 شهریورجدید
گفتاردرمانی آبان
گفتاردرمانی آبان
زمینه‌های کاری: صوت تراپی، بهبود مهارت های اجتماعی و ارتباطی و گفتاری کودکان وبزرگسالان طیف اتیسم، درمان اختلالات تلفظی، آماده کردن کودکان برای تست سنجش آموزش و پروش، درمان اختلالات تلفظی و گفتاری در افراد دارای شکاف لب و کام و افراد دچار کم شنوایی
تبریز، بلوار استاد شهریار
گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام
گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام
گفتاردرمانی، کاردرمانی، روانشناسی، مشاوره سنجش تحصیلی و نوروفیدبک
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، آفازی، بیش فعالی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی
تبریز، خیابان امام خمینی
گفتاردرمانی رسا ( میدان ساعت )
گفتاردرمانی رسا ( میدان ساعت )
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلالات یادگیری، مشکلات تلفظ، اختلالات بلع، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
تبریز، پاستور جدید
گفتاردرمانی رسا ( خیابان ارتش )
گفتاردرمانی رسا ( خیابان ارتش )
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اتیسم، مشکلات تلفظ، اختلالات یادگیری، شکاف کام و لب، آفازی
تبریز، پاستور جدید
گفتاردرمانی رسا ( 17 شهریور )
گفتاردرمانی رسا ( 17 شهریور )
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، مشکلات تلفظ، مشکلات تولید گفتار، کم شنوایی، مشکلات توجه و تمرکز
تبریز، پاستور جدید
گفتاردرمانی رسا ( شریعتی جنوبی )
گفتاردرمانی رسا ( شریعتی جنوبی )
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، شکاف کام و لب، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات بلع، مشکلات توجه و تمرکز
تبریز، پاستور جدید
گفتاردرمانی رسا ( خیابان ابوریحان )
گفتاردرمانی رسا ( خیابان ابوریحان )
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، اختلالات بلع، کم شنوایی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات یادگیری
تبریز، پاستور جدید
گفتاردرمانی رسا ( خیابان ارگ )
گفتاردرمانی رسا ( خیابان ارگ )
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، شکاف کام و لب، درمان لکنت، کم شنوایی، آفازی
تبریز، پاستور جدید
حسین نوجوان
حسین نوجوان
ارزیابی و درمان اختلالات ارتباطی، زبانی، گفتاری و بلع
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، شکاف لب و کام، تاخیر گفتاری، بیماری های نورولوژیک، ارائه خدمات در منزل
تبریز، خیابان پاستور جدید
گفتاردرمانی رسا
گفتاردرمانی رسا
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، شکاف کام و لب، درمان لکنت، اتیسم
تبریز، پاستور جدید
زهرا گلی پور شرامین (آرامش)
زهرا گلی پور شرامین (آرامش)
گفتاردرمانی آنلاین، گفتاردرمانی در منزل، هوم ویزیت
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، اختلالات بلع، مشکلات تولید گفتار، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، آفازی
تبریز، -
فاطمه نصیری
فاطمه نصیری
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: کودکان دارای تاخیر، اختلالات بلع، شکاف کام و لب، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اتیسم
تبریز
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger