گفتاردرمانی و کاردرمانی پژواک
گفتاردرمانی و کاردرمانی پژواک
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، اختلالات صوت، شکاف کام و لب، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، کاردرمانی جسمی
برازجان، خیابان دانش آموز
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger