شنوایی شناسی و سمعک نیوشان ( مبارکه )
شنوایی شناسی و سمعک نیوشان ( مبارکه )
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی تخصصی کودکان و بزرگسالان، تجویز انواع سمعک های نامرئی و هوشمند
مبارکه، زرین‌شهر
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger