شنوایی شناسی و سمعک تهران (سعادت آباد)
شنوایی شناسی و سمعک تهران (سعادت آباد)
زمینه‌های کاری: سمعک نامرئی، تعمیر سمعک، وزوز گوش، قالب های ضد صوت و ضد آب، تعویض سمعک قدیمی و نو
تهران، -
گفتاردرمانی دکتر سلطانی(سعادت آباد)
گفتاردرمانی دکتر سلطانی(سعادت آباد)
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، مشکلات تلفظ، بازی درمانی، روانشناسی کودک و نوجوان، آفازی
تهران، شهرک غرب
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger