بهزاد فاضلی ( آستارا )
بهزاد فاضلی ( آستارا )
ادیولوژیست
زمینه‌های کاری: ارزیابی و درمان وزوز، ساخت های قالب های ضد آب و ضد صوت، ارائه باطری سمعک، تنظیم و تعمیر انواع سمعک ها، تمپانومتری
آستارا، تالش
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger