شنوایی شناسی و سمعک هلال احمر
شنوایی شناسی و سمعک هلال احمر
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک هوشمند، بررسی وضعیت گوش میانی و عملکرد شیپور استاش، غربالگری شنوایی نوزادان، تجویز انواع سمعک شارژی، تجویز انواع سمعک دیجیتالی
ارومیه، خیابان کاشانی روبروی دارایی
شنوایی شناسی و سمعک مهر
شنوایی شناسی و سمعک مهر
زمینه‌های کاری: غربالگری شنوایی و سنجش کاملا تخصصی نوزادان در استان، تجویز سمعک هوشمند دیجیتال نامرئی ضد آب، ادیومتری و تمپانومتری کودکان و بزرگسالان (ABR; Dp-OAE; EcochG)
ارومیه، خیابان سرداران
شنوایی شناسی و سمعک ارومیه
شنوایی شناسی و سمعک ارومیه
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک هوشمند آلمانی، تعمیرات سمعک، تجویز سمعک ضد آب و قابل شارژ، انجام کلیه خدمات سمعک در محل، سنجش شنوایی کودکان و بزرگسالان
ارومیه، -
شنوایی شناسی و سمعک ارومیه
شنوایی شناسی و سمعک ارومیه
زمینه‌های کاری: ساخت فوری سمعک نامرئی، ساخت قالب سمعک، شنوایی سنجی، تعمیرات سمعک، ساخت سمعک کاملا نامرئی
ارومیه، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger