شنوایی شناسی و سمعک نیوشان ( فولادشهر )
شنوایی شناسی و سمعک نیوشان ( فولادشهر )
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی تخصصی کودکان و بزرگسالان، تجویز انواع سمعک های نامرئی و هوشمند
فولادشهر، زرین‌شهر
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger