شنوایی شناسی و سمعک نیوشان
شنوایی شناسی و سمعک نیوشان
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک های نامرئی و هوشمند، ارزیابی شنوایی تخصصی کودکان و بزرگسالان
زرین‌شهر، بلوار باهنر
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger