شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و تجویز سمعک های روز دنیا
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک، تربیت شنوایی و زبان آموزی کودکان کم شنوا، ساخت انواع قالبهای سمعک محافظ صوت و محافظ آب، ادیومتری، تشخیص کم شنوایی و میزان آن
تهران، خیابان انقلاب
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیری، بلع، رفتار درمانی، اختلالات تلفظی، شنوایی سنجی و سمعک
تهران، سهروردی شمالی
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی کودک، ABR، سمعک، شنوایی سنجی بزرگسالان، سنجش شنوایی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: ABR، ادیومتری، تنظیم سمعک، شنوایی سنجی کودک، شنوایی سنجی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی بزرگسالان، شنوایی سنجی کودک، سمعک، سمعک پشت گوشی، سنجش شنوایی تحصصی کودک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: تنظیم سمعک، ادیومتری، سنجش شنوایی تحصصی کودک، سمعک، سمعک پشت گوشی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: تنظیم سمعک، سنجش شنوایی بزرگسالان، ABR، سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی کودک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: ادیومتری، سمعک، سنجش شنوایی تحصصی کودک، سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی کودک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی آموزشی درمانی کودک کم شنوا پژواک
مرکز تخصصی آموزشی درمانی کودک کم شنوا پژواک
آموزش تخصصی کودکان کم شنوا
زمینه‌های کاری: تربیت شنیداری به کودک کم شنوا، رفتاردرمانی کودک کم شنوا، روانشناسی کودک کم شنوا، تربیت شنوایی به کودک کم شنوا، مشاوره کودک کم شنوا
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک پشت گوشی، ABR، سنجش شنوایی تحصصی کودک، سمعک، شنوایی سنجی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: انجام ارزیابی تخصصی شنوایی، تجویز سمعک پشت گوشی، تعمیر سمعک در تهران، تجویز سمعک نامرئی دیجیتال و هوشمند، شنوایی سنجی
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، تجویز سمعک نامرئی دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک نامرئی، تجویز سمعک پشت گوشی، تجویز انواع سمعک
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک روشنا
شنوایی شناسی و سمعک روشنا
زمینه‌های کاری: ارائه خدمات سنجش شنوایی، ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت، مشاوره سمعک، تجویز و تنظیم سمعک
تهران، خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
زمینه‌های کاری: تست ASSR، شنوایی سنجی با سمعک، تجویز و تنظیم سمعک کودکان، تجویز و تنظیم سمعک بزرگسالان، شنوایی سنجی
تهران، جنت آباد مرکزی
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
مرکز توانبخشی شنوایی، گفتار و زبان پژواک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، شنوایی سنجی کودکان، شنوایی سنجی بدون سمعک، تجویز و تنظیم سمعک کودکان، تست OAE
تهران، خیابان دماوند
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
زمینه‌های کاری: ارزیابی جامع سیستم شنوایی و تعادل، ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش، ارزیابی و توانبخشی سیستم‌شنوایی مرکزی، ساخت انواع قالب ضد آب ضد صوت و قالبهای سمعک، تجویز و تنظیم انواع سمعک های هوشمند و وایرلس داخل گوشی و پشت گوشی
تهران، میدان آرژانتین
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک نامرئی، انواع لوازم جانبی سمعک ( باتری، کیت نظافت و ...)، ساخت قالب سمعک پشت گوشی، ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان
تهران، خیابان هلال احمر
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تجویز سمعک نامرئی، نوارگوش، بررسی وزوز و سرگیجه
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک در تهران، نوارگوش، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تعمیر سمعک نامرئی، تجویز سمعک پشت گوشی
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک پشت گوشی، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تجویز سمعک نامرئی، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک نامرئی، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، بررسی وزوز و سرگیجه، تعمیر سمعک
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: تنظیم سمعک، قالب ضد صوت، آزمایش شنوایی، تعمیر سمک، تجویز سمعک
آمل، انتهای آفتاب یک
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
تجویز سمعکهای روز دنیا کاملا نامرئی و غیرقابل دید فول دیجیتال و هوشمند
زمینه‌های کاری: تشخیص کم شنوایی و میزان آن، غربالگری شنوایی نوزادان و بزرگسالان، تجویز سمعک، بررسی سطح شنوایی فرد، ادیومتری
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوای شناسی، تجویز سمعک های روز دنیا و گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، ارزیابی شنوایی، مشکلات تلفظ، تشخیص کم شنوایی و میزان آن، اختلالات صوت
تهران، -
دکتر مجید ایرانی
دکتر مجید ایرانی
متخصص: گوش و حلق و بینی
زمینه‌های کاری: عفونت های حلق و حنجره، انحراف تیغه و گرفتگی بینی، کم شنوایی، لیفت شقیقه (تمپورال لیفت)، پولیپ
تهران، سعادت آباد
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: سمعک نامرئی، تعمیر سمعک، وزوز گوش، قالب های ضد صوت و ضد آب، تعویض سمعک قدیمی و نو
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: ارائه سمعک های فوق نامرئی در مدل های داخل گوشی و پشت گوشی، ارائه سمعک های نامرئی فوری و بدون نیاز به قالب گیری، ارائه جدیدترین سمعک های هوشمند زیمنس آلمان و سایر برند های معتبر اروپایی، ارائه کلیه خدمات سمعک، ساخت انواع قالب
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
زمینه‌های کاری: ارزیابی و درمان وزوز گوش، تعمیر سمعک، شنوایی سنجی، آزمایش های تخصصی شنوایی نوزادان و کودکان و بزرگسالان، تست رایگان سمعک
تهران، -
دکتر نیما رضا زاده
دکتر نیما رضا زاده
پزشک عمومی
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی کودکان، تنظیم سمعک‌های پیشرفته، ارزیابی وزوز گوش، ارزیابی شنوایی نوزادان، ارزیابی شنوایی بزرگسالان
تهران، میدان ونک
گفتاردرمانی و کاردرمانی آوادیس
گفتاردرمانی و کاردرمانی آوادیس
زمینه‌های کاری: قصه درمانی، تشخیص و درمان اختلالات گفتار و زبان، درمان اختلالات یادگیری(خواندن و نوشتن)، درمن اختلالات تشدید( شکاف کام و لب)، آموزش مهارت های اجتماعی
تهران، میدان توحید
دکتر ایوب ولدبیگی
دکتر ایوب ولدبیگی
فوق تخصص: ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک
تهران، خیابان شریعتی
دکتر نیما رضازاده
دکتر نیما رضازاده
متخصص: سیستم شنوایی، تخویز سمعک
تهران، میدان ونک
شنوایی شناسی دکتر آزاده ایمانی
شنوایی شناسی دکتر آزاده ایمانی
متخصص: نوروساینس، کارشناس ارشد ادیولوژی، ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک
تهران، شریعتی بالاتر از میرداماد
دکتر اکبر عزیزی
دکتر اکبر عزیزی
متخصص: شنوایی سنجی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تجویز انواع سمعک
تهران، اقدسیه
دکتر محمدعلی سلمانپور
دکتر محمدعلی سلمانپور
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: نوزادان، تشخیص و درمان بیماری‌های کودکان، تجویز انواع سمعک، ارزیابی شنوایی
تهران، تهرانپارس
افشین امیری ججین
افشین امیری ججین
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک، شنوایی سنجی
تهران، اشرفی اصفهانی
دکتر سیروان نجفی
دکتر سیروان نجفی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: توانبخشی اختلالات تعادل، ارزیابی اختلالات شنوایی، ارزیابی اختلالات تعادل، توانبخشی اختلالات شنوایی، تجویز انواع سمعک
تهران، بالا تر از میدان ونک
ساجد بادفر
ساجد بادفر
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک، ارزیابی شنوایی
تهران، یوسف آباد
سمانه رضایی
سمانه رضایی
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تجویز سمعک
تهران، خیابان هلال احمر
شنوایی شناسی و تعادل بهار
شنوایی شناسی و تعادل بهار
زمینه‌های کاری: تعادل وسرگیجه، سمعک، ارزیابی شنوایی
تهران، خیابان بهشتی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger