شنوایی شناسی و سمعک اصفهان
شنوایی شناسی و سمعک اصفهان
زمینه‌های کاری: تجویز و تنظیم سمعک های هوشمند و دیجیتال به صورت پشت گوشی و داخل گوشی و نامرئی با قیمت کاملا مناسب، ساخت قالب های ضدصوت و ضدآب فیلتردار و ساده، ارزیابی وزوز گوش، تنظیم و تعمیر سمعک، شنوایی سنجی و انجام تست های ادیومتری و گفتاری
اصفهان، خیابان بزرگمهر
شنوایی شناسی و سمعک یاس
شنوایی شناسی و سمعک یاس
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالب ضدآب و ضد صوت، هوشمند، IA، vHIT، VBRT)
اصفهان، ‎آمادگاه
شنوایی شناسی و سمعک هزاره
شنوایی شناسی و سمعک هزاره
ارائه ی قدرتمندترین سمعک های روز دنیا با برترین تکنولوژی
زمینه‌های کاری: تست های گفتاری، انجام تمامی تست های تعادل و توانبخشی سرگیجه، سمعک های نامرئی پشت گوشی و داخل گوشی، تست های بررسی گوش میانی و خارجی و رفلکس اکوستیک، شنوایی شناسی بزرگسالان و کودکان و نوزادان
اصفهان، خیابان شمس آبادی
شنوایی شناسی و سمعک توحید اصفهان
شنوایی شناسی و سمعک توحید اصفهان
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالب ضدآب و ضد صوت، O.Vemp، ECochG، کودکان و بزرگسالان( PTA، C.Vemp
اصفهان، خیابان توحید میانی
شنوایی شناسی و سمعک بهارستان
شنوایی شناسی و سمعک بهارستان
ارزیابی تخصصی سیستم شنوایی- تجویز انواع سمعک
زمینه‌های کاری: انجام معاینات شنوایی آزمون رانندگی بدو استخدام و بدو ورود به مدرسه، ارزیابی و توانبخشی بیماران مبتلا به وزوز، ساخت انواع قالب‌های ضد صوت و ضد آب و فیلتردار گوش، آزمون‌های الکتروفیزیولوژی شنوایی (ABR-ASSR-OAE-EcochG)، تجویز و تنظیم انواع سمعک‌های هوشمند و نامرئی
اصفهان، بهارستان
شنوایی شناسی و سمعک پارسیان
شنوایی شناسی و سمعک پارسیان
زمینه‌های کاری: انجام تست های شنوایی، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، تعمیر سمعک، جیبی، پشت گوشی
اصفهان، خیابان بزرگمهر
لابراتوار تعمیرات تخصصی سمعک زرین
لابراتوار تعمیرات تخصصی سمعک زرین
تعمیر انواع سمعک در اصفهان
زمینه‌های کاری: ساخت قالب های سمعک ضد آب و ضد صوت، تعمیر و تنظیم انواع سمعک، تعمیر سمعک
اصفهان، خیابان شمس آبادی
شنوایی شناسی و سمعک امین
شنوایی شناسی و سمعک امین
زمینه‌های کاری: ارزیابی تخصصی شنوایی بزرگسالان و کودکان، انجام تخصصی تست های تمپانومتری و PTA.IA.SRT.SDS، تجویز تخصصی انواع سمعک نامرئی شارژی داخل گوشی پشت گوشی دیجیتال هوشمند فراهوشمند، ارزیابی تخصصی وزوزگوش
اصفهان، بزرگمهر
شنوایی شناسی و سمعک اصفهان( بزرگمهر)
شنوایی شناسی و سمعک اصفهان( بزرگمهر)
زمینه‌های کاری: تست های ادیومتری و گفتاری، تجویز و تنظیم سمعک دیجیتال، ارائه سمعک با قیمت کاملا مناسب، ارزیابی وزوز گوش، تجویز و تنظیم سمعک پشت گوشی
اصفهان، خیابان بزرگمهر
شنوایی شناسی و سمعک ماهان سمعک
شنوایی شناسی و سمعک ماهان سمعک
زمینه‌های کاری: تعمیر و ساخت انواع سمعک، ساخت قالب سمعک، شنوایی سنجی، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تجویز انواع سمعک دیجیتال و هوشمند
اصفهان، خیابان بزرگمهر
شنوایی شناسی و سمعک جهان
شنوایی شناسی و سمعک جهان
اصفهان، -
شنوایی شناسی و سمعک فرهنگیان
شنوایی شناسی و سمعک فرهنگیان
زمینه‌های کاری: تنظیم و تعمیر انواع سمعک، مشاوره، ارائه خدمات در منزل، ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت، تجویز سمعک
اصفهان، خیابان باغ گلدسته
نفیسه سعیدی
نفیسه سعیدی
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: مشاوره تلفنی، ارزیابی شنوایی، قالب ضد صوت، توانبخشی اختلالات تعادل، ارزیابی اختلالات شنوایی
اصفهان، خیابان آمادگاه
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger