بهزاد فاضلی
بهزاد فاضلی
ادیولوژیست
زمینه‌های کاری: تنظیم و تعمیر انواع سمعک ها، ارزیابی کامل شنوایی، ارزیابی تعادل وسرگیجه، ارائه باطری سمعک، شنوایی سنجی
تالش، خیابان خرمشهر
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger