دکتر احسان قاسمی
دکتر احسان قاسمی
متخصص: پروتزهای دندانی و ایمپلنت
زمینه‌های کاری: دندان مصنوعی، طراحی لبخند، انواع روکش، پروتز ثابت و متحرک، دندانهای مصنوعی متکی بر ایمپلنت
اصفهان، چهار راه پلیس
دکتر لیلا صدیقی پور
دکتر لیلا صدیقی پور
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: عصب کشی، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، ارتودنسی
اصفهان، خیابان علامه امینی شرقی
دکتر مریم حاجی احمدی
دکتر مریم حاجی احمدی
متخصص: دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت (شیاربندی)، ترمیم آمالگام، ترمیم‌های همرنگ دندان، فلوراید تراپی، انجام خدمات دندانپزشکی کودکان تحت آرام بخشی و بیهوشی عمومی
اصفهان، خیابان توحید میانی
دکتر مهتا شهیدی
دکتر مهتا شهیدی
متخصص: دندانپزشک ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ایمپلنت، کشیدن دندانهای نهفته، کامپوزیت، ترمیم زیبایی
اصفهان، خیابان ارباب
دکتر کتایون کلانتر معتمدی
دکتر کتایون کلانتر معتمدی
دندان پزشک ( ترمیم، زیبایی، کودکان)
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جراحی لثه، ارتودنسی، عصب کشی، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان، خیابان رودکی
دکتر سید مهدی علیزاده ( دندانپزشک )
دکتر سید مهدی علیزاده ( دندانپزشک )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، ترمیم دندان، اصلاح طرح لبخند، ایمپلیمنت
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیم و زیبایی خیابان توحید )
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیم و زیبایی خیابان توحید )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: سرامیک، اصلاح طرح لبخند، بلیچینگ، ترمیم‌های هم‌رنگ، روکش دندان
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیم و زیبایی )
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیم و زیبایی )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: ترمیم‌های هم‌رنگ، بلیچینگ، اصلاح طرح لبخند، ایمپلنت، لمینیت
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیمی زیبایی )
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیمی زیبایی )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: لمینیت، بلیچینگ، ترمیم دندان، اصلاح طرح لبخند، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( خیابان توحید )
دکتر سید مهدی علیزاده ( خیابان توحید )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: ایمپلیمنت، ترمیم دندان، سرامیک، ترمیم‌های هم‌رنگ، بلیچینگ
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( خیابان آذر )
دکتر سید مهدی علیزاده ( خیابان آذر )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: اصلاح طرح لبخند، ترمیم‌های هم‌رنگ، ایمپلنت، روکش دندان، بلیچینگ
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( توحید )
دکتر سید مهدی علیزاده ( توحید )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: ایمپلیمنت، ترمیم دندان، اصلاح طرح لبخند، سرامیک، بلیچینگ
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده
دکتر سید مهدی علیزاده
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: ترمیم‌های هم‌رنگ، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، سرامیک، ایمپلنت
اصفهان، پل آذر
دندان پزشکی پارسیان
دندان پزشکی پارسیان
زمینه‌های کاری: ترمیم و زیبایی، ایمپلیمنت دندان، عصب کشی، روکش، ارتودنسی
اصفهان، خیابان بزرگمهر
دکتر مسعود سلطانی
دکتر مسعود سلطانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بریج)، دندانپزشکی زیبایی(بلیچینگ، پروتز دندان(روکش، درمان ریشه (عصب کشی)، ایمپلنت
اصفهان، میدان فیض
دکتر - -
دکتر - -
متخصص: دندانپزشکی زیبایی
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، روکش و زیبایی، ترمیم دندان، لامینیت های سرام، درمان ریشه دندان(عصب کشی)
اصفهان، -
دکتر - -
دکتر - -
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: ترمیم‌های پیشگیری، روکش دندان شیری، درمان ریشه دندان‌های دائمی نابالغ، انجام خدمات دندانپزشکی کودکان تحت آرام بخشی و بیهوشی عمومی، فضانگهدارنده
اصفهان، -
دندان پزشکی شهروند
دندان پزشکی شهروند
زمینه‌های کاری: اصلاح طرح لبخند، روکش فول سرامیک، لمینت، ایمپلنت، خدمات دندانپزشکی
اصفهان، خیابان عسگریه
دکتر مریم معینی
دکتر مریم معینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه، پروتز ایمپلنت، درمانهای همرنگ، طراحی لبخند، بلیچینگ
اصفهان، خیابان شریعتی
دکتر مائده کاوه
دکتر مائده کاوه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، فلوراید تراپی
اصفهان
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، بازسازی دندان
اصفهان، خ توحید میانی جنب داروخانه دی مجتمع پردیس ط دوم واحد7
دکتر ماجد فقیه
دکتر ماجد فقیه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، بلیچینگ، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت
اصفهان، ملک شهرخ دکترمفتح نبش ک سپهرپ 1
دکتر ماجدفقیه
دکتر ماجدفقیه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت، ایمپلنت، ترمیم دندان، بروساژ دندان
اصفهان، ملک شهر
دکتر ماریه پناهی بروجنی
دکتر ماریه پناهی بروجنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، طرح لبخند
اصفهان
دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، جراحی دندان، بروساژ دندان، دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ
اصفهان
دکتر ماندانا حقیقی
دکتر ماندانا حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی
اصفهان
دکتر ماهک یثربی
دکتر ماهک یثربی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، اوردنچر
اصفهان
دکتر متین عابد حقیقی
دکتر متین عابد حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان
اصفهان
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، سفید کردن دندان، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، اوردنچر
اصفهان
دکتر مجتبی روزبه
دکتر مجتبی روزبه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، بازسازی دندان، جراحی دندان
اصفهان
دکتر مجتبی سمسارزاده
دکتر مجتبی سمسارزاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، ترمیم دندان، طرح لبخند، فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان
اصفهان
دکتر مجتبی شاه طوسی
دکتر مجتبی شاه طوسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، لمینت دندان، اوردنچر، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان
دکتر مجتبی کدخدائی
دکتر مجتبی کدخدائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، پروتز متحرک دندان، روکش دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان
اصفهان
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت، بازسازی دندان
اصفهان
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، لمینت دندان
اصفهان، خ جی سه راه شهیدرجایی مجتمع مرواریدط اول واحد4
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، طرح لبخند، سفید کردن دندان
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان
اصفهان، خ کاوه نرسیده به سه راه ملک شهرنبش خ مخابرات مطب دکترادیب
دکتر مجتبی کرمانی
دکتر مجتبی کرمانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، لمینت دندان، دندانپزشکی کودکان
اصفهان، خ شیخ بهایی کلینیک فردوسی
دکتر مجیدگودرزی نژاد
دکتر مجیدگودرزی نژاد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، طرح لبخند، اوردنچر، بازسازی دندان، فیشور سیلانت
اصفهان، بهارستان
دکتر مجید مدنی نسب
دکتر مجید مدنی نسب
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ارتودنسی، روکش دندان، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان
دکتر مجید مصدق
دکتر مجید مصدق
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی
اصفهان
دکتر مجید منتظری
دکتر مجید منتظری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ، ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت
اصفهان
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، بلیچینگ، فلوراید تراپی، بازسازی دندان، روکش دندان
اصفهان، خ توحید میانی ساختمان مروارید جنب بانک پارسیان ط2
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، بازسازی دندان، دندانپزشکی کودکان، طرح لبخند، ارتودنسی
اصفهان، خ توحیدمیانی ساختمان مرواریدجنب بانک پارسیان ط 2
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، فیشور سیلانت، لمینت دندان
اصفهان
دکتر مجیدعابدی
دکتر مجیدعابدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، بازسازی دندان، ارتودنسی، ترمیم دندان، سفید کردن دندان
اصفهان، خوراسگان
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان
اصفهان، خ توحید میانی بعداز مهردادساختمان پردیس واحد7
دکتر محبوبه لطفی
دکتر محبوبه لطفی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، ایمپلنت، روکش دندان
اصفهان
دکتر محبوبه عباسیان طالخونچه
دکتر محبوبه عباسیان طالخونچه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی کودکان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان
اصفهان
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger