دکتر محمد کاظم جواهری
دکتر محمد کاظم جواهری
دکتری روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: خانواده درمانگر، روانکاوی، درمان وسواس، روانشناس بالینی، درمان اختلالات اضطرابی
کرج، چهارراه طالقانی
رویا نعمتی
رویا نعمتی
متخصص: روانشناسی
زمینه‌های کاری: مشاوره رشد، آزمون هوش، درمان وسواس، مشاوره خانواده، مشاوره ناسازگاری کودکان
کرج، چهارراه طالقانی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger